« Tagasi

Toetame aastalõpu projekte

Rapla Vallavalitsus ootab 15. septembriks projektitaotlusi, et toetada Rapla valla eelarvest sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning külaliikumist, seltsitegevust ja kohaliku omaalgatuse edendamist käesoleva aasta viimases kvartalis.

Elektroonilised taotlused saata rapla@rapla.ee.

Toetust võivad taotleda kõik mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud. Samuti võivad taotlused esitada Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Kui Sul on mõni tore idee, mis vajaks väikest lisarahastust, siis uuri juba täpsemalt siit. Jõulud on ka kohe-kohe käes!