« Tagasi

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale Rapla linnas Eha tn 22 (katastriüksus 67001:007:0019, pindala 1740 m², sihtotstarve elamumaa) asuvale korteriomandile:

- kinnistu nr 3146237, mis koosneb 193/1418 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 6 (üldpind 19,3 m²)  alghinnaga 4000 eurot.
Korter asub II korrusel. Korteris on kaminaga elutuba. Korter vajab sanitaarremonti, elektrijuhtmestik uuendamist. Küttekolle vajab renoveerimist.
Kinnistul asuv kotermaja on ühendatud ühisveevärgiga ja lokaalse  kanalisatsiooniga. Käimla asub I korrusel.
Kinnistul asuvad ühiskasutuses olevad abihooned: pesuköök (ehitusalune pind 42 m²) ja kuur (ehitusalune pind 31 m²).
Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 19. märtsiks 2018.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Enamakkumuste toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 20. märtsil 2018.a kell 16.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Seli külas Seli-Alatare(katastriüksus 66903:002:1100, pindala 5 640 m², sihtotstarve elamumaa) asuvale korteriomandile:

- kinnistu nr 2234337, mis koosneb 402/3636 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 2 (üldpind 40,2 m²)  alghinnaga 7 500 eurot.
Korter on elamiskõlblik, asub I korrusel. Korteris on 2 elutuba, köök ja vannituba+WC. Köögis asub puuküttega pliit, elutoad on ahjuküttega, aknad vahetatud. Korter vajab vee- ja kanalisatsioonitorustike ning elektrijuhtmete väljavahetamist.
Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.
Kinnistul asuv 8- korteriga kortermaja (ehitusaasta ca 1965) on ühendatud Seli Tervisekeskuse veevärgiga. Kanalisatsioon on lokaalne.
Kinnistul asuvad ühiskasutuses olev abihoone - puukuur (ehitusalune pind 95,6 m²).
On moodustatud RAPLA VALD, SELI KÜLA, SELI-ALATARE KORTERIÜHISTU (registrikood 80013382). Vahetatud on maja välisuksed ja trepikoja aknad. Korteriühistul on plaanis katusekatte (eterniit) vahetus.
Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 19. märtsiks 2018.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Seli-Alatare Mitte avada enne 20.03.2018.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 20. märtsil 2018.a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).