« Tagasi

Volikogu istungi päevakord on paigas

Rapla Vallavolikogu kinnine istung toimub neljapäeval, 28. mail 2020 algusega kell 17.00 veebikeskkonnas Microsoft Teams.

 

PÄEVAKORD:

1. Kaiu Lasteaia Triinutare arengukava 2020-2022 kinnitamine

2. Rapla Lasteaia Päkapikk arengukava 2020-2022 kinnitamine

3. Koolieelsete lasteasutuste kohatasu ja huvikoolide õppetasu maksmise peatamine eriolukorra tingimustes

4. Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kasutusotstarbe muutmine

5. Detailplaneeringu algatamine/Aroonia/

6. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve

7. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia)

8. Rapla valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

INFORMATSIOON

Vallavalitsuse informatsioon