« Tagasi

Volikogu päevakord sai kokku

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. novembril 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.
PÄEVAKORD:
1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks /Altamaa OÜ/ 
2. Rapla Vallavolikogu 27. juuni 2019. a määruse nr 16 "Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus" muutmine
3. Rahalise kohustuse võtmine (SA Raplamaa Haigla/
4. Rahalise kohustuse võtmine /OÜ SOVAL Teenus/
5. Rapla Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
INFORMATSIOON
• Konkursi tingimused koostööpartneri leidmiseks Rapla lennuvälja arendamiseks
• Vallavalitsuse informatsioon

Päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.