Kuidas võiks olla kaitstud meie loodus- ja kultuuripärand? Kuhu kavandame elamuid ja kuhu tööstusalasid ning mil viisil saaksid kõik funktsioonid üksteist segamata paikneda? Kuskohast võtame...

Milline võiks olla koduvald 20 aasta pärast?

Kuidas võiks olla kaitstud meie loodus- ja kultuuripärand? Kuhu kavandame elamuid ja kuhu tööstusalasid ning mil viisil saaksid kõik funktsioonid üksteist segamata paikneda? Kuskohast võtame...

Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92 algatati RAPLA VALLA ÜLDPLANEERINGU koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringu koostamine on vajalik järgmistel...

RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING

Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92 algatati RAPLA VALLA ÜLDPLANEERINGU koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringu koostamine on vajalik järgmistel...