1. jaanuariks 2020 tuli korrastada ehitisregistri andmed ja kanda registrisse sinna seni kandmata hooned. Registri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja...

Meeldetuletus hooneomanikele! Rapla vallas on täna veel hulk hooneid ehitisregistrisse kandmata!

1. jaanuariks 2020 tuli korrastada ehitisregistri andmed ja kanda registrisse sinna seni kandmata hooned. Registri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja...