Dagmar Undrits, Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Sügis toob kaasa jahedad ilmad ja koos sellega kütteperioodi alguse. Sooja saamiseks tehakse kodustes küttekolletes tuld ning mõnes...

Prügi põletamine saastab õhku ja ohustab inimeste tervist

Dagmar Undrits, Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Sügis toob kaasa jahedad ilmad ja koos sellega kütteperioodi alguse. Sooja saamiseks tehakse kodustes küttekolletes tuld ning mõnes...

Keskkonnaamet tutvustas 2019. aasta lõpus Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsust. Keskkonnaministri 16. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/269 algatati...

Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaamet tutvustas 2019. aasta lõpus Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsust. Keskkonnaministri 16. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/269 algatati...

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et lõke ei ole koht, kus põletada kevadkoristusega kogunenud risu ja rämpsu. Prügi põletamine lõkkes on keskkonnale kahjulik ja hoolimatu tegevus. Suurt osa...

Keskkonnaministeerium tuletab meelde: prügi koht ei ole lõkkes

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et lõke ei ole koht, kus põletada kevadkoristusega kogunenud risu ja rämpsu. Prügi põletamine lõkkes on keskkonnale kahjulik ja hoolimatu tegevus. Suurt osa...

Rapla Vallavalitsus tellis Warmeston OÜ Purila graanulitehase territooriumil ja tehase ümbruskonnas müra leviku hindamiseks ja modelleerimiseks mürakaardi. Info mõõtmistulemuste kohta on...

Warmestoni müramõõtmiste tulemused on selgunud

Rapla Vallavalitsus tellis Warmeston OÜ Purila graanulitehase territooriumil ja tehase ümbruskonnas müra leviku hindamiseks ja modelleerimiseks mürakaardi. Info mõõtmistulemuste kohta on...

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse...

Autoromudele tullakse tasuta järele

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse...

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Rapla vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel...

Korraldatud jäätmevedu Rapla vallas

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Rapla vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel...

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

Rapla valla parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...