YIT Infra Eesti AS annab teada planeeritud lõhketöödest esmaspäeval, 02.07.2018, Lubja karjääris. Lõhketööde teostamise orienteeruv ajavahemik on kell 12.00 – 15.00.

Lõhketööd Lubja karjääris

YIT Infra Eesti AS annab teada planeeritud lõhketöödest esmaspäeval, 02.07.2018, Lubja karjääris. Lõhketööde teostamise orienteeruv ajavahemik on kell 12.00 – 15.00.

Seoses Kaiu teenuskeskuse piirkonnajuhi Kaja Heinsaare ametist lahkumisega 2. juulist täidab piirkonnajuhi ülesandeid Villu Vasar. Villu kontaktandmed on alljärgnevad: Telefon 484 5438, 5345...

Muudatus Kaiu teenuskeskuses

Seoses Kaiu teenuskeskuse piirkonnajuhi Kaja Heinsaare ametist lahkumisega 2. juulist täidab piirkonnajuhi ülesandeid Villu Vasar. Villu kontaktandmed on alljärgnevad: Telefon 484 5438, 5345...

Ajutise sulgemise periood on viidud võimalikult lühikeseks ja postiteenuse kättesaadavus tagatakse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki...

Omniva sulgeb puhkuste perioodiks Kaiu ja Hagudi postipunktid

Ajutise sulgemise periood on viidud võimalikult lühikeseks ja postiteenuse kättesaadavus tagatakse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki...

Kehtestati Lasteaia Sinilill põhimäärus. Kehtestati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus. Kinnitati Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade 2017. aasta majandusaasta aruanded. ...

Vallavolikogu 29. juuni istungil

Kehtestati Lasteaia Sinilill põhimäärus. Kehtestati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus. Kinnitati Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade 2017. aasta majandusaasta aruanded. ...

28. juunil 2018 kinnitas Maanteeameti peadirektor käskkirjaga avalike bussiliinide bussipiletite hinnad Harju-, Rapla-, Lääne-Viru ja Lääne maakonnas. 1. juulist saavad Harju, Lääne-Viru ja...

Ühistranspordi sõidusoodustus

28. juunil 2018 kinnitas Maanteeameti peadirektor käskkirjaga avalike bussiliinide bussipiletite hinnad Harju-, Rapla-, Lääne-Viru ja Lääne maakonnas. 1. juulist saavad Harju, Lääne-Viru ja...

PRESSITEADE Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik 25.06.2018   Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal - Ühisnädal, tuleb taas! Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid...

Ühisnädal otsib sündmusi!

PRESSITEADE Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik 25.06.2018   Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal - Ühisnädal, tuleb taas! Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid...

Kesklinna liiklus Seoses keskväljaku ehitamisega suletakse  2. juulist - 3. augustini liikluseks Rapla kesklinnas Tallinna mnt kultuurikeskuse ja ärihoonene vaheline ala....

2.07 - 3.08 on Rapla kesklinn liikluseks suletud ja "Kesklinna" bussipeatus viidud Viljandi mnt-le

Kesklinna liiklus Seoses keskväljaku ehitamisega suletakse  2. juulist - 3. augustini liikluseks Rapla kesklinnas Tallinna mnt kultuurikeskuse ja ärihoonene vaheline ala....

AS TREV-2 Grupp annab teada, et Reinu lubjakivikarjääris toimub 26. juunil lõhkamine vahemikus kella 12.00-17.30.   Meeldetuletuseks: lõhketööde ohutsoon on 200 m ja lõhkamise ajal on...

Lõhketööd Reinu lubjakivikarjääris

AS TREV-2 Grupp annab teada, et Reinu lubjakivikarjääris toimub 26. juunil lõhkamine vahemikus kella 12.00-17.30.   Meeldetuletuseks: lõhketööde ohutsoon on 200 m ja lõhkamise ajal on...

Päästeamet kutsub Eesti elanikke üles tegema jaanituld ohutult. Jaanipäeval tullakse kokku igas Eestimaa paigas ja süüdatakse traditsiooniline tuli. Selleks, et päev positiivsel joonel mööduks,...

Päästeamet: Hoia jaanilõkkel silm peal!

Päästeamet kutsub Eesti elanikke üles tegema jaanituld ohutult. Jaanipäeval tullakse kokku igas Eestimaa paigas ja süüdatakse traditsiooniline tuli. Selleks, et päev positiivsel joonel mööduks,...

Järlepa Lasteaed pakub tööd õpetaja assistendile alates 13.08.2018, koormusega 1,0 kohta. Peamised tööülesanded: • õpetaja abistamine õppetöös • laste abistamine ja toetamine igapäeva...

Järlepa Lasteaed vajab õpetaja assistenti

Järlepa Lasteaed pakub tööd õpetaja assistendile alates 13.08.2018, koormusega 1,0 kohta. Peamised tööülesanded: • õpetaja abistamine õppetöös • laste abistamine ja toetamine igapäeva...

Kindral Johan Laidoneri Selts on selle sajandi algusest igal aastal võidupühale eelnenud päeval,  22. juunil, viinud Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku altaris läidetud ja pühitsetud...

Võta oma jaanilõkkele tuli Rapla kirikuaiast!

Kindral Johan Laidoneri Selts on selle sajandi algusest igal aastal võidupühale eelnenud päeval,  22. juunil, viinud Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku altaris läidetud ja pühitsetud...

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus oleva keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluva eripedagoogi või logopeed i ametikoha...

Pakume tööd eripedagoogile või logopeedile

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus oleva keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluva eripedagoogi või logopeed i ametikoha...

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialistide ametikohtade täitmiseks: 0.5 koormusega Kaiu piirkonda (põhikohaga) ja 0.5 koormusega Raikküla piirkonda...

Pakume tööd sotsiaaltööspetsialistidele

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialistide ametikohtade täitmiseks: 0.5 koormusega Kaiu piirkonda (põhikohaga) ja 0.5 koormusega Raikküla piirkonda...

Sotsiaalkindlustusamet nnab teada, et alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva...

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Sotsiaalkindlustusamet nnab teada, et alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva...

YIT Infra Eesti AS annab teada planeeritud lõhketöödest neljapäeval, 21.06.2018, Lubja karjääris. Lõhketööde teostamise orienteeruv ajavahemik on kell 12.00 – 15.00.

Lõhketööd Lubja karjääris

YIT Infra Eesti AS annab teada planeeritud lõhketöödest neljapäeval, 21.06.2018, Lubja karjääris. Lõhketööde teostamise orienteeruv ajavahemik on kell 12.00 – 15.00.

Lähedaste soovil anname teada, et meie hulgast on lahkunud kauaaegne õpetaja Maimo-Helene Triik. Ärasaatmine toimub Rapla kirikust 22. juunil kell 12.00. Kuna tegemist on urnimatusega,...

Lahkunud on õpetaja Maimo-Helene Triik

Lähedaste soovil anname teada, et meie hulgast on lahkunud kauaaegne õpetaja Maimo-Helene Triik. Ärasaatmine toimub Rapla kirikust 22. juunil kell 12.00. Kuna tegemist on urnimatusega,...

Rapla Vallavalitsus kehtestas 18. juuni istungil vallas makstavate sotsiaaltoetuste määrad ning -teenuste hinnad alljärgnevalt: - Sünnitoetus 340 eurot kokku, millest pärast lapse sünni...

Sotsiaaltoetuste määrade ning -teenuste hindade kehtestamine

Rapla Vallavalitsus kehtestas 18. juuni istungil vallas makstavate sotsiaaltoetuste määrad ning -teenuste hinnad alljärgnevalt: - Sünnitoetus 340 eurot kokku, millest pärast lapse sünni...

Veel täna ootab Rapla Vallavalitsus projektitaotlusi, et toetada Rapla valla eelarvest sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning külaliikumist, seltsitegevust ja kohaliku omaalgatuse...

Kultuuri- , spordi- ja noorsootöö projektide esitamise tähtaeg!

Veel täna ootab Rapla Vallavalitsus projektitaotlusi, et toetada Rapla valla eelarvest sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning külaliikumist, seltsitegevust ja kohaliku omaalgatuse...

PÄÄSTEAMET PRESSITEADE 14. juuni 2018 Üle Eesti jätkuva suure tuleohuga aja tõttu kutsus Päästeameti vastutav korrapidaja kokku üleriigilise staabi Looduses on praegu äärmiselt...

Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine!

PÄÄSTEAMET PRESSITEADE 14. juuni 2018 Üle Eesti jätkuva suure tuleohuga aja tõttu kutsus Päästeameti vastutav korrapidaja kokku üleriigilise staabi Looduses on praegu äärmiselt...

Rapla Vallavalitsus ootab E-riigihangete keskkonnas 25. juuniks pakkumusi Rapla linna Side tn silla ehitamiseks. Olemasolev amortiseerunud sild lammutatakse ning selle asemele rajatakse...

Hange silla ehitamiseks

Rapla Vallavalitsus ootab E-riigihangete keskkonnas 25. juuniks pakkumusi Rapla linna Side tn silla ehitamiseks. Olemasolev amortiseerunud sild lammutatakse ning selle asemele rajatakse...

Näitan: 101-120
Elemente lehe kohta 20
of 13