Tulenevalt jäätmeseadusest (§ 69) peab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja (kellel on kehtiv vabastus) esitama igal aastal hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule...

Teade korraldatud jäätmeveost vabastatuile

Tulenevalt jäätmeseadusest (§ 69) peab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja (kellel on kehtiv vabastus) esitama igal aastal hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule...

Rapla linnas praegu Pargi ja Aasa tänavate nurgal asuvate paberpakendi- ning segapakendi konteinerite asukohad muutuvad septembris. Konteinereid ei viida kaugele, need paigutatakse: •...

Rapla linnas muutub Pargi ja Aasa tänava pakendikonteinerite asukoht

Rapla linnas praegu Pargi ja Aasa tänavate nurgal asuvate paberpakendi- ning segapakendi konteinerite asukohad muutuvad septembris. Konteinereid ei viida kaugele, need paigutatakse: •...

Tuletame meelde, et pakendikonteinerite ümbrused ei ole olmejäätmete ladustamise kohad. Olmejäätmed tuleb panna enda olmejäätmete konteinerisse või viia tasu eest Mäepere Jäätmejaama. ...

Head vallakodanikud!

Tuletame meelde, et pakendikonteinerite ümbrused ei ole olmejäätmete ladustamise kohad. Olmejäätmed tuleb panna enda olmejäätmete konteinerisse või viia tasu eest Mäepere Jäätmejaama. ...

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Rapla vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel...

Korraldatud jäätmevedu Rapla vallas

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Rapla vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel...

Vanapaberi ja segapakendi kogumiskonteinerid, mis asusid seni Uuskülas, aadressil Uusküla tee 5, vahetavad asukohta ja paigutatakse Uuskülas Pihlaka tänava transpordimaale:  Sõnajala 3...

Pakendikonteinerid Uuskülas

Vanapaberi ja segapakendi kogumiskonteinerid, mis asusid seni Uuskülas, aadressil Uusküla tee 5, vahetavad asukohta ja paigutatakse Uuskülas Pihlaka tänava transpordimaale:  Sõnajala 3...

Rapla Vallavalitsus tunnistas 10. detsembril 2018 riigihanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Rapla vallas" edukaks pakkujaks ASi Eesti Keskkonnateenused.  Seni pakkus...

1. juulist korraldab Kaiu piirkonnas ja kogu vallas jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused

Rapla Vallavalitsus tunnistas 10. detsembril 2018 riigihanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Rapla vallas" edukaks pakkujaks ASi Eesti Keskkonnateenused.  Seni pakkus...