Rapla Vallavolikogu istung peeti 24. septembril 2020 Rapla Kesklinna Kooli  auditooriumis. Rail Baltic Estonia OÜ projektijuhid Rauno Lee ja Arto Lille andsid ülevaate Rail Baltica Rapla...

Septembri vallavolikogu istungil

Rapla Vallavolikogu istung peeti 24. septembril 2020 Rapla Kesklinna Kooli  auditooriumis. Rail Baltic Estonia OÜ projektijuhid Rauno Lee ja Arto Lille andsid ülevaate Rail Baltica Rapla...

Rapla Vallavolikogu 28. mai kinnine istung viidi läbi veebikeskkonnas Microsoft Teams. Kinnitati Kaiu Lasteaia Triinutare ja Rapla Lasteaia Päkapikk arengukavad aastateks 2020 - 2022. ...

Rapla Vallavolikogu 28. mai istungil

Rapla Vallavolikogu 28. mai kinnine istung viidi läbi veebikeskkonnas Microsoft Teams. Kinnitati Kaiu Lasteaia Triinutare ja Rapla Lasteaia Päkapikk arengukavad aastateks 2020 - 2022. ...

Seoses eriolukorraga kuulutati vallavolikogu istung kinniseks ja päevakorrapunkte hääletati elektrooniliselt. Otsustati tagada maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme I voorus...

26. märtsi vallavolikogu istungil

Seoses eriolukorraga kuulutati vallavolikogu istung kinniseks ja päevakorrapunkte hääletati elektrooniliselt. Otsustati tagada maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme I voorus...

Kinnitati Rapla Vesiroosi Kooli arengukava aastateks 2020–2023. Otsustati võõrandada suunatud kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv 1/32 kaasomandis olevast Kaiu alevikus...

27. veebruaril Rapla Vallavolikogu istungil

Kinnitati Rapla Vesiroosi Kooli arengukava aastateks 2020–2023. Otsustati võõrandada suunatud kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv 1/32 kaasomandis olevast Kaiu alevikus...

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2023. Otsustati koormata AS Hoolekandeteenused kasuks hoonestusõigusega Rapla vallale kuuluv Uuskülas asuv  kinnistu...

30. jaanuari vallavolikogu istungil

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2023. Otsustati koormata AS Hoolekandeteenused kasuks hoonestusõigusega Rapla vallale kuuluv Uuskülas asuv  kinnistu...

Otsustati koormata hoonestusõigusega MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kasuks Rapla vallale kuuluv Mäepere jäätmejaama kinnistu. Algatati Rapla linnas Liiva tn 2 detailplaneering eesmärgiga...

19. detsembri vallavolikogu istungil

Otsustati koormata hoonestusõigusega MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kasuks Rapla vallale kuuluv Mäepere jäätmejaama kinnistu. Algatati Rapla linnas Liiva tn 2 detailplaneering eesmärgiga...

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019, algusega kell 17.00 Rapla vallamaja saalis. PÄEVAKORD: 1. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega /Mäepere...

Aasta viimase vallavolikogu istungi päevakord sai paika

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019, algusega kell 17.00 Rapla vallamaja saalis. PÄEVAKORD: 1. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega /Mäepere...

Anti luba Altamaa OÜle  Rapla vallas asuva Alta kinnistu omandamiseks. Kui kinnistu kõlvikkoosseisus on üle 10 ha metsamaad ning Altamaa OÜ ei ole tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast...

28. novembri vallavolikogu istungil

Anti luba Altamaa OÜle  Rapla vallas asuva Alta kinnistu omandamiseks. Kui kinnistu kõlvikkoosseisus on üle 10 ha metsamaad ning Altamaa OÜ ei ole tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast...

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2019–2022. Kinnitati Rapla Keskraamatukogu põhimäärus. Võeti vastu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri. Rapla valla 2020. a...

31. oktoobri vallavolikogu istungil

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2019–2022. Kinnitati Rapla Keskraamatukogu põhimäärus. Võeti vastu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri. Rapla valla 2020. a...

Tunnistati kehtetuks Kaiu Vallavolikogu määrus „Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine", kuna kogu Rapla valla territooriumil on üks teeninduspiirkond. Kehtestati Rapla valla era- ja...

26. septembri vallavolikogu istungil

Tunnistati kehtetuks Kaiu Vallavolikogu määrus „Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine", kuna kogu Rapla valla territooriumil on üks teeninduspiirkond. Kehtestati Rapla valla era- ja...

Otsustati lõpetada Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabala Spordimaja iseseisev tegevus  2019. aasta 31. augustil, kuna spordimaja haldamine iseseisva üksusena ei ole otstarbekas....

29. augusti vallavolikogu istungil

Otsustati lõpetada Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabala Spordimaja iseseisev tegevus  2019. aasta 31. augustil, kuna spordimaja haldamine iseseisva üksusena ei ole otstarbekas....

• Kinnitati Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2019–2021. • Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2021. • Kehtestati Rapla Lasteaia Kelluke...

27. juuni vallavolikogu istungil

• Kinnitati Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2019–2021. • Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2021. • Kehtestati Rapla Lasteaia Kelluke...

13. mail toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli kaks punkti: Rapla Vallavolikogu esimehe valimine ning volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimehe ja aseesimehe...

Vallavolikogu erakorralisel istungil

13. mail toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli kaks punkti: Rapla Vallavolikogu esimehe valimine ning volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimehe ja aseesimehe...

Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhimäärus. Otsustati liita üheks asutuseks 2020. aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraamatukogu ning Kaiu, Kuimetsa, Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikküla, Purku...

Vallavolikogu 25. aprilli istungil

Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhimäärus. Otsustati liita üheks asutuseks 2020. aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraamatukogu ning Kaiu, Kuimetsa, Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikküla, Purku...

Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2019–2022. Kinnitati Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023. Seoses Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone...

Vallavolikogu 28. märtsi istungil

Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2019–2022. Kinnitati Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023. Seoses Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone...

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-,...

14. märtsi vallavolikogu erakorralisel istungil

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-,...

Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale  kinnisasjale Jaama tänav. Seati...

28. veebruari vallavolikogu istungil

Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale  kinnisasjale Jaama tänav. Seati...

AS Utilitas Eesti  kasuks seati isiklik kasutusõigus kaugküttetorustiku majandamiseks Rapla valla omandis olevatele Rapla linnas Tallinna mnt 17a, Tallinna mnt 17, Kultuurikeskuse parkla ja...

31. jaanuari volikogu istungil

AS Utilitas Eesti  kasuks seati isiklik kasutusõigus kaugküttetorustiku majandamiseks Rapla valla omandis olevatele Rapla linnas Tallinna mnt 17a, Tallinna mnt 17, Kultuurikeskuse parkla ja...

Otsustati liita Rapla Lasteaed Kelluke ja Rapla Erilasteaed Pääsupesa üheks asutuseks. Rapla Erilasteaed Pääsupesa tegevus lõpetatakse 30. juunil 2019. a. Ümberkorraldatud asutuse nimi on Rapla...

Vallavolikogu 20. detsembri istungil

Otsustati liita Rapla Lasteaed Kelluke ja Rapla Erilasteaed Pääsupesa üheks asutuseks. Rapla Erilasteaed Pääsupesa tegevus lõpetatakse 30. juunil 2019. a. Ümberkorraldatud asutuse nimi on Rapla...

Otsustati mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega Rapla vallas Lipametsa külas asuva Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldisele. Viidi läbi Rapla valla heakorraeeskirja...

29. novembri vallavolikogu istungil

Otsustati mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega Rapla vallas Lipametsa külas asuva Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldisele. Viidi läbi Rapla valla heakorraeeskirja...

Keelduti Kohila Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks Kohila valla ja Rapla valla omavahelise piiri muutmiseks. Otsustati võtta Rapla valla kohalike ja erateede nimekirja...

Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri istungil

Keelduti Kohila Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks Kohila valla ja Rapla valla omavahelise piiri muutmiseks. Otsustati võtta Rapla valla kohalike ja erateede nimekirja...

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018, algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. PÄEVAKORD: 1. Vahi OÜ kaebus Rapla VV 31.05.2018 otsuse nr 52...

Volikogu istungi päevakord on koos

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018, algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. PÄEVAKORD: 1. Vahi OÜ kaebus Rapla VV 31.05.2018 otsuse nr 52...

Rapla Vallavolikogu 30. augusti istungil: Võeti vastu Rapla Varahalduse põhimäärus. Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Telia Eesti...

Vallavolikogu istungil

Rapla Vallavolikogu 30. augusti istungil: Võeti vastu Rapla Varahalduse põhimäärus. Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Telia Eesti...

Päevkorras: Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Koidu, Savi tn) Vallavara koormamine...

30. augusti vallavolikogu istungi päevakord on koos

Päevkorras: Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Koidu, Savi tn) Vallavara koormamine...