13. mail toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli kaks punkti: Rapla Vallavolikogu esimehe valimine ning volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimehe ja aseesimehe...

Vallavolikogu erakorralisel istungil

13. mail toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli kaks punkti: Rapla Vallavolikogu esimehe valimine ning volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimehe ja aseesimehe...

Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhimäärus. Otsustati liita üheks asutuseks 2020. aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraamatukogu ning Kaiu, Kuimetsa, Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikküla, Purku...

Vallavolikogu 25. aprilli istungil

Kinnitati Rapla Hooldekeskuse põhimäärus. Otsustati liita üheks asutuseks 2020. aasta 1. jaanuarist Rapla Keskraamatukogu ning Kaiu, Kuimetsa, Vahastu, Juuru, Järlepa, Raikküla, Purku...

Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2019–2022. Kinnitati Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023. Seoses Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone...

Vallavolikogu 28. märtsi istungil

Kinnitati Rapla Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2019–2022. Kinnitati Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023. Seoses Rapla Lasteaia Päkapikk Rapla linnas asuva hoone...

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-,...

14. märtsi vallavolikogu erakorralisel istungil

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-,...

Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale  kinnisasjale Jaama tänav. Seati...

28. veebruari vallavolikogu istungil

Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale  kinnisasjale Jaama tänav. Seati...

AS Utilitas Eesti  kasuks seati isiklik kasutusõigus kaugküttetorustiku majandamiseks Rapla valla omandis olevatele Rapla linnas Tallinna mnt 17a, Tallinna mnt 17, Kultuurikeskuse parkla ja...

31. jaanuari volikogu istungil

AS Utilitas Eesti  kasuks seati isiklik kasutusõigus kaugküttetorustiku majandamiseks Rapla valla omandis olevatele Rapla linnas Tallinna mnt 17a, Tallinna mnt 17, Kultuurikeskuse parkla ja...

Otsustati liita Rapla Lasteaed Kelluke ja Rapla Erilasteaed Pääsupesa üheks asutuseks. Rapla Erilasteaed Pääsupesa tegevus lõpetatakse 30. juunil 2019. a. Ümberkorraldatud asutuse nimi on Rapla...

Vallavolikogu 20. detsembri istungil

Otsustati liita Rapla Lasteaed Kelluke ja Rapla Erilasteaed Pääsupesa üheks asutuseks. Rapla Erilasteaed Pääsupesa tegevus lõpetatakse 30. juunil 2019. a. Ümberkorraldatud asutuse nimi on Rapla...

Otsustati mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega Rapla vallas Lipametsa külas asuva Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldisele. Viidi läbi Rapla valla heakorraeeskirja...

29. novembri vallavolikogu istungil

Otsustati mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega Rapla vallas Lipametsa külas asuva Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldisele. Viidi läbi Rapla valla heakorraeeskirja...

Keelduti Kohila Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks Kohila valla ja Rapla valla omavahelise piiri muutmiseks. Otsustati võtta Rapla valla kohalike ja erateede nimekirja...

Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri istungil

Keelduti Kohila Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks Kohila valla ja Rapla valla omavahelise piiri muutmiseks. Otsustati võtta Rapla valla kohalike ja erateede nimekirja...

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018, algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. PÄEVAKORD: 1. Vahi OÜ kaebus Rapla VV 31.05.2018 otsuse nr 52...

Volikogu istungi päevakord on koos

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018, algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. PÄEVAKORD: 1. Vahi OÜ kaebus Rapla VV 31.05.2018 otsuse nr 52...

Rapla Vallavolikogu 30. augusti istungil: Võeti vastu Rapla Varahalduse põhimäärus. Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Telia Eesti...

Vallavolikogu istungil

Rapla Vallavolikogu 30. augusti istungil: Võeti vastu Rapla Varahalduse põhimäärus. Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Telia Eesti...

Päevkorras: Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Koidu, Savi tn) Vallavara koormamine...

30. augusti vallavolikogu istungi päevakord on koos

Päevkorras: Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Koidu, Savi tn) Vallavara koormamine...