17.10.18

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi tehnilise sekretäri töökoha täitmiseks (koormus 1,0)

Tehniline sekretär on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla teabehalduse korraldamine, osavallakogude koosolekute protokollimine ja tehniline teenindamine, asjaajamises elanike nõustamine ja juhendamine ning külaliste vastuvõtmise korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• vähemalt keskharidust;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada dokumendihalduseks vajalikke arvutiprogramme;
• valmidust töötada vastavalt vajadusele valla erinevates piirkondades (Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla);
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• sõiduki juhtimisõigus.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1100 eurot kalendrikuus;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri,
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus,
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

 

Dokumendid, märksõnaga „tehniline sekretär", palun esitada 26. oktoobriks 2018 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

Lisainformatsioon: Agnes Kurvits, telefon 484 5297, e-post agnes.kurvits@rapla.ee.

 

* * * * * * * * * *

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)

Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.
a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifkatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifkatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus (seotud õpetaja
töötasuga);
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Dokumendid märksõnaga „logopeed/eripedagoog" palume esitada 7. novembriks Rapla Vallavalitsusele aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainformatsioon: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791, e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

* * * * * * * * * *

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI