24.11.21

Vabad töökohad

 

Rapla lasteaed Päkapikk (uus avatav rühm) ootab oma sõbralikku meeskonda
lasteaia õpetajat (1,0)
õpetaja assistenti (1,0)
õpetaja abi (1,0)
tööga saab alustada 01.02.2022
Kui sinu jaoks on oluline
● avatus ja usaldus,
● õppimine ja areng,
● lapsekesksus ja koostöö,
● mõtestatus ja paindlikkus,
● ettevõtlikkus ja julgus katsetada,
siis tule meie meeskonda!
Saada hiljemalt 15.12.2021 e-aadressile pakapikk@rapla.ee enda
● avaldus,
● elulookirjeldus,
● motivatsioonikiri (kuni üks A4 lk),
● haridust tõendavate dokumentide koopiad
Meie ootame sinult
● avatust muutustele,
● valmisolekut osaleda meeskonnatöös,
● soovi osaleda ja panustada lasteaia arendamisse
Meie pakume sulle
● parimaid lapsi ja toetavaid kolleege,
● mõnusat ja kaasaegset töökeskkonda,
● mitmekesiseid arengu- ja koolitusvõimalusi,
Täiendav info: lasteaia direktor Katrin Antson, tel 53324363, e-aadress pakapikk@rapla.ee

****************

Alu Kool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA  ASSISTENDI ametikoha täitmiseks alates 2.detsembrist 2021.

Ootame Sind kandideerima, kui oled usaldusväärne, hea pingetaluvusega, kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks.

Omalt poolt pakume
• Kaasaegseid ja avaraid tööruume
• Sõbralikke kolleege
• Erialaseid enesetäiendusvõimalusi

Kandidaatidel esitada avaldus ja CV hiljemalt 17. novembriks 2021. Alu Kooli aadressile Keskuse tee 4, 79601 Alu, Rapla vald või digiallkirjastatult e-aadressile  karis@alulakool.edu.ee. Täiendav info tel. 5663 0039 või karis@alulakool.edu.ee

* * * * *

Alu Kool kuulutab välja konkurssi MUUSIKAÕPETAJA ametikoha täitmiseks.
Ootame Sind kandideerima, kui oled rõõmsameelne, hea pingetaluvusega, kohusetundlik ning  Sul on valmisolek meeskonnatööks.
Pakume:
•  1,0 ametikohta  – muusikatunnid neljale klassile ja muusikategevused neljale lasteaiarühmale ning võimalik läbi viia ka muusikaringe
• võimalust avaldada soovi ka ainult 0,5 lasteaia muusikaõpetaja ametikohale või 0,5 kooli muusikaõpetaja ametikohale
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
• sõbralikke kolleege
• enesearendamise võimalusi
Tööle asumise aeg 1.12.2021
Avaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja CV saata hiljemalt 15.11.2021 aadressile Keskuse tee 4, 79601, Alu, Rapla vald või e-postiga kool@alulakool.edu.ee
Info telefonil 4868326 või 55694827

 

****************

Rapla Kesklinna Kool pakub tööd:
Logopeedile 0,5 - 1,0 kohta
Eripedagoogile 1,0 kohta
Personaalõpetajale (1:1 õpe) 1,0 kohta
Vene keele õpetajale 0,3 kohta 

Pakkumisi ootame 26. novembrini 2021.a.
Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.
Taotlus (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume saata aadressile direktor@rkk.edu.ee
Lisainfo telefonil 506 1322
 

****************

Lasteaed Sinilill otsib tugiisikut 3 aastasele poisile.
Laps vajab tuge ja suunamist eeskätt igapäevastes sotsiaalsetes olukordades ning toimetulekul tegevustes.
Kandideerijalt ootame sõbralikkust, mõistmist, kannatlikku meelt ja tahet töötada lastega, oskust ning soovi töötada meeskonnas.
Pedagoogiline haridus ei ole kohustuslik.
Sulle on abiks tore rühmameeskond ja eripedagoog.
Tööaeg lapse kohaloleku ajal lasteaias, umbes 4-8 tundi päevas (selgub võimaluste läbirääkimisel).
Tööle asumisel on vajalik tervisetõend.
Töökoht asub Lasteaia Sinilill Juuru majas (Muuseumi tn 3, Juuru alevik, Rapla vald).
Palun anna endast kiiresti märku e-posti aadressil sinilill@rapla.ee või telefonil 51910055. Lepime kohtumise kokku.
Ootame Sind!

 

****************

Kabala Lasteaed-Põhikool - http://www.kabala.edu.ee 
Registrikood: 75023102
Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja
Tööülesanded
Tehnoloogia ja tööõpetuse õppetöö korraldamine 4.-9. klasside õpilastele.
Ootused kandidaadile
Ootame oma kollektiivi sõbralikku õpetajat, kelle haridus vastaks kvalifikatsiooninõuetele või on  omandamisel.
Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
Omalt poolt pakume
- särasilmsed ja uudishimulikud õpilased
- toetav juhtimiskultuur
- arendustegevustes kaasarääkimine
- professionaalse ja isiksusliku arengu toetamine
- ühtehoidev ning hooliv meeskond ja kogukond
- looduslikult kaunis inspireeriv keskkond
- soovi korral lisaks huviringi juhendamine.
Asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla.
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu: 350 - 400 EUR (bruto). Töötasu osas lepitakse kokku läbirääkimiste teel. Kokkuleppel lisandub ringi juhendamise tasu.
Tööaeg: osaline (0,273), 6 kontakttundi nädalas; tööd saab korraldada paindlikult läbirääkimiste teel ühel tööpäeval nädalas.
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni!
Vajalikud dokumendid: CV, avaldus koos palgasooviga, haridust tõendavate või hariduse  omandamise dokumentide koopia ja muud kandidaadi enda poolt soovitud digiallkirjastatud  dokumendid palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee.
Kontakt ja lisainfo: Pille Lille, direktor, telefon: 55592975, e-mail: direktor@kabala.edu.ee. Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/625972

****************

Kabala Lasteaed-Põhikool pakub tööd ERIPEDAGOOGILE või LOGOPEEDILE (koormus 1.0 või kokkuleppel kandidaadiga)

Põhitegevused:
* erimetoodikat kasutades suunata koolis ja lasteaias tuge vajavate õpilaste arengut ning nõustada õpetajaid õpilastega erimetoodika rakendamise põhimõtetest
* õpiabitunnid õpilastele koolis ja lasteaias
* HEV tegevuste koordineerimine
* hariduslike erivajaduste õpilaste välja selgitamine koostöös õpetajatega
* õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimise suunamine (individuaalse arengu jälgimise kaartide avamine ja täitmise juhendamine
* tugisüsteemi koostöö koordineerimine koolis ja väljaspool kooli (Rajaleidja keskus, rehabilitatsiooniasutus, KOV spetsialistid)
* lapsevanemate teavitamine ja nõustamine õpilase arengu toetamisel koostöös teiste spetsialistidega
Nõudmised kandidaadile
* Ootame oma kollektiivi sõbralikku, tööle pühendunud eripedagoogi või logopeedi, kelle haridus on vastav kvalifikatsiooninõuetele.
* Eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.
Omalt poolt pakume
* toredat kollektiivi, vajalikke koolitusi, paindlikkust tööaja korraldamisel
* Töötasu (bruto): alammäär katseajal 1350 eurot
* Tööaeg : kokkuleppel kandidaadiga
* Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni
Vajalikud dokumendid: avaldus koos palgasooviga, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee.

Lisainfo: Pille Lille, tel. 55592975, e-post: direktor@kabala.edu.ee

****************


Kabala Lasteaed-Põhikool - http://www.kabala.edu.ee 
Registrikood: 75023102
Kehalise kasvatuse õpetaja
Tööülesanded
Kehalise kasvatuse õppetöö korraldamine põhikooli 1.-9. klasside õpilastele ja lasteaia nelja  liitrühma lastele.
Ootused kandidaadile
Ootame oma kollektiivi sõbralikku õpetajat, kelle haridus vastab kvalifikatsiooninõuetele (magistrikraad) või on  omandamisel.
Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
Omalt poolt pakume
- särasilmsed ja uudishimulikud õpilased ja lasteaialapsed
- toetav juhtimiskultuur
- arendustegevustes kaasarääkimine
- professionaalse ja isiksusliku arengu toetamine
- ühtehoidev ning hooliv meeskond ja kogukond
- looduslikult kaunis inspireeriv keskkond
- soovi korral lisaks 3 inimeseõpetuse ainetundi 5.-8. klassides ja/või huviringi juhendamine.
Asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla.
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu: 1150 - 1270 EUR (bruto). Töötasu osas lepitakse kokku läbirääkimiste teel. Kokkuleppel lisandub inimeseõpetuse tundide ja/või huviringi juhendamise tasu.
Tööaeg: osaline 0,875 kuni täiskoht 1,0 koos inimeseõpetuse tundidega;
13 kontakttundi nädalas põhikoolis ja 6 liikumistundi lasteaias ning soovi korral 3 inimeseõpetuse tundi 5.-8. klassides; tööd saab korraldada paindlikult läbirääkimiste teel.
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni!
Vajalikud dokumendid: CV, avaldus koos palgasooviga, haridust tõendavate või hariduse  omandamise dokumentide koopia ja muud kandidaadi enda poolt soovitud digiallkirjastatud  dokumendid palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee.
Vajalikud dokumendid: CV Haridust tõendavad dokumendid, avaldus ja muud kandidaadi enda poolt soovitud digiallkirjastatud dokumendid palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee.
Kontakt ja lisainfo: Pille Lille, Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor, telefon: 55592975, e-mail: direktor@kabala.edu.ee.
Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/626023

***************************

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee