14.07.21

Vabad töökohad

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikoha täitmiseks (koormus 1,0).

Sotsiaaltöö peaspetsialist on tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine  ning  koostöövõrgustiku loomine ja tegevuste koordineerimine tagamaks valla elanikele parem elukvaliteet ja toimetulek ühiskonnas (ametijuhend).

Kandidaadilt eeldame:

 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
 • head eesti keele oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
 • andmekaitsenõuete tundmist;
 • oskust kasutada kontoritarkvara;
 • head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
 • valmisolekut töötada valla erinevates piirkondades (teenuskeskused).

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
 • valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Office, STAR, DHS Amphora);
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume Sulle:

 • huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
 • kaasaegseid töövahendeid;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

 • kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid, märksõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist", palun esita hiljemalt 9. augustil 2021 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee

Lisainfo: Jüri Morozov, telefon 5389 2441, e-post juri.morozov@rapla.ee.

***************************

Kabala Lasteaed-Põhikool pakub tööd:

 • lasteaiaõpetajale 1,0 ametikohta (PURKU)

Töökoht asub Rapla vallas Purku külas, kus rühmades on õpetaja ja assistendi süsteem.

Nõudmised kandidaadile

Kvalifikatsiooninõuded kandidaadile: kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid, valmisolek meeskonnatööks, otsustus- ja vastutusvõimekus, arvuti kasutamise oskus. Kasuks tuleb varasem sarnasel ametikohal töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume vajalikke koolitusi ning võimalust lisaks juhendada huviringi.

Töötasu (bruto): Vastavalt haridusele 1183- 1315 eurot

Tööaeg : 35 tundi nädalas

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg:  2. august 2021

Kandideerimise tähtaeg:

Vajalikud dokumendid: CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata kool@kabala.edu.ee hiljemalt 15. juuli 2021.

Lisainfo:  53474878, e-post:kool@kabala.edu.ee

 

 • lasteaiaõpetajale 1,0 ametikohta (KABALA)

Töökoht asub Rapla vallas Kabala külas, kus rühmades on õpetaja ja assistendi süsteem.

Nõudmised kandidaadile

Kvalifikatsiooninõuded kandidaadile: kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid, valmisolek meeskonnatööks, otsustus- ja vastutusvõimekus, arvuti kasutamise oskus. Kasuks tuleb varasem sarnasel ametikohal töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume vajalikke koolitusi ning võimalust lisaks juhendada huviringi.

Töötasu (bruto): Vastavalt haridusele 1183- 1315 eurot

Tööaeg : 35 tundi nädalas

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg:  28. juuli 2021

Kandideerimise tähtaeg:

Vajalikud dokumendid: CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata kool@kabala.edu.ee hiljemalt 15. juuli 2021.

Lisainfo:  53474878, e-post: kool@kabala.edu.ee

 

 • eripedagoogile või logopeedile (koormus kokkuleppel)

Põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata koolis ja lasteaias tuge vajavate õpilaste arengut.

Nõudmised kandidaadile

Ootame oma kollektiivi sõbralikku, tööle pühendunud eripedagoogi või logopeedi, kelle haridus on vastav kvalifikatsiooninõuetele.

Eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Omalt poolt pakume toredat kollektiivi, vajalikke koolitusi, paindlikkust tööaja korraldamisel.

Tööaeg : kokkuleppel

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise tähtaeg: 15.08.2021

Vajalikud dokumendid: avaldus koos palgasooviga, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata kool@kabala.edu.ee

Lisainfo: tel. 4892447, e-post: kool@kabala.edu.ee

 

 • poiste töö ja -tehnoloogiaõpetuse õpetajale

Poistele tööõpetuse tundide andmine 4.-9. klassis.

Nõudmised kandidaadile

Ootame oma kollektiivi sõbralikku õpetajat, kelle haridus vastaks kvalifikatsiooninõuetele või oleks omandamisel. Soov õppima minna või eelmised teadmised poistele vajalikest tööoskustest on samuti kasuks.

Omalt poolt pakume toredat kollektiivi, vajalikke koolitusi ning võimalust lisaks juhendada huviringi.

Töötasu (bruto): Vastavalt kokkuleppele ja koormuele

Tööaeg : 6 tundi nädalas (võimalus teha tunnid ühel päeval)

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg:  1. september 2021

Kandideerimise tähtaeg:

Vajalikud dokumendid: CV, avaldus koos palgasooviga ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata kool@kabala.edu.ee hiljemalt 15. august 2021.

Lisainfo: 48 92.447 e-post: kool@kabala.edu.ee

***************************

Alu Kool kuulutab välja konkursi:

 • lasteaiaõpetaja ametikoha täitmiseks alates 2.augustiks 2021.

Ootame Alu Kooli lasteaia kollektiivi särasilmset lasteaiaõpetajat.

Omalt poolt pakume
• Kaasaegseid ja avaraid tööruume
• Sõbralikke kolleege
• Erialaseid enesetäiendusvõimalusi

Töö on vahetustega (4 hommikust vahetust ja 1 õhtune vahetus). Kandidaadil võib olla kvalifikatsioon omandamisel.

Kandidaatidel esitada  avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 15. juuliks 2021. Alu Kooli aadressile Keskuse tee 4, 79601 Alu, Rapla vald või digiallkirjastatult e-aadressile  sille@alulakool.edu.ee

Täiendav info telefonil 56650922, sille@alulakool.edu.ee või karis@alulakool.edu.ee

 

 • lasteaiaõpetaja assistendi ametikoha täitmiseks alates 2. augustiks 2021.

Ootame Sind kandideerima, kui oled usaldusväärne, hea pingetaluvusega, kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks.

Omalt poolt pakume
• Kaasaegseid ja avaraid tööruume
• Sõbralikke kolleege
• Erialaseid enesetäiendusvõimalusi

Kandidaatidel esitada  avaldus ja CV hiljemalt 15. juuliks 2021. Alu Kooli aadressile Keskuse tee 4, 79601 Alu, Rapla vald või digiallkirjastatult e-aadressile  karis@alulakool.edu.ee

Täiendav info telefonil 5663 0039 või karis@alulakool.edu.ee

 

***************************

Lasteaed Sinilill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohtale (lapsehoolduspuhkuse asendusperioodiks).
Tööle asumise aeg 01.09.2021. Töökoht asub lasteaia Juuru majas.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid;
• valmisolek meeskonnatööks;
• otsustus- ja vastutusvõimelisus;
• arvuti kasutamise oskus.
Särasilmsed lapsed ootavad Sind!
Kandideerimisavaldus, CV,  haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 02.08.2021. a sinilill@rapla.ee või aadressile Muuseumi 3, Juuru 79401, Rapla vald.
Täiendav info telefonilt 5191 0055 (direktor)

***************************

Juuru ja Kaiu Hooldekodu pakub tööd õele.
Kui Sul on avatud süda, õe diplom ja isikliku auto kasutamise võimalus, helista: 634 5177, 5560 6268 või kirjuta tnpkonsult.personal@gmail.com.

 

***************************

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee