30.11.18

Vabad töökohad

 

 

* * * * * * * * * *

 

Rapla Hooldekeskus võtab tööle hooldustöötaja.

Töö kirjeldus:
• kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;
• kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine;
• majapidamistoimingute organiseerimine;
• kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel;
• individuaalne suhtlemine klientidega.

Nõudmised kandidaadile:
• valdad hästi eesti keelt ning räägid vene keelt suhtlustasandil;
• oled koostöö- ja suhtlemisaldis;
• oled orienteeritud tulemustele;
• omad soovi inimesi aidata;
• omad tahet ennast arendada;
• kehtiv tervisetõend.

Kandidaadile tuleb kasuks:
• eelnev praktilise töö kogemus eakate ja erivajadustega inimestega;
• kui oled läbinud hooldustöötaja kutseõppe tasemeõppe õppekava või läbinud
hooldustöötaja täienduskoolituse või omad kutseseaduse alusel hooldustöötaja kutset;
• hooldustööalased koolitused.

Omalt poolt pakume:
• tööd arenevas organisatsioonis;
• paindlikku tööaega graafiku alusel;
• täienduskoolituse võimalusi;
• toetavat ja uuendusmeelset meeskonda.


Kandideerimisdokumendid (CV, haridust tõendava dokumendi koopia) palume saata Rapla Hooldekeskuse aadressile Kuusiku tee 5, Rapla 79511 või
e-posti teel aadressile rhk.hooldus@gmail.com. Info tel 53411705.

 

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)

Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.
a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifkatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifkatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus (seotud õpetaja
töötasuga);
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Dokumendid märksõnaga „logopeed/eripedagoog" palume esitada 7. detsembriks Rapla Vallavalitsusele aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainformatsioon: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791, e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

* * * * * * * * * *

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI