16.05.19

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi personalispetsialisti ametikohale (koormus 1,0)

Personalispetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse (sh vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide) personali dokumentatsiooni ja informatsiooni haldamine ja arvestuse pidamine, ametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise ning töölepingute sõlmimise ja lõpetamise vormistamine, personalikäskkirjade koostamine ning valdkondlike küsimuste teenistusvalmis ja kliendikeskne lahendamine. Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhendamine personalitöö valdkondades.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kutse- või kõrgharidust õigusassistendi, juristi abi või personalitöö valdkonnas;
• personalitöö kogemust riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.
 

Kasuks tuleb:
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• dokumendihaldusprogrammi Amphora ja personaliprogrammi Persona kasutamisoskus;
• sõiduki juhtimisoskus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
 

Pakume sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks;
• katseaja läbimise järel võimalust ühel päeval nädalas töötada kodukontoris.
 

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid, märksõna "Personalispetsialist" palun esitada 23. maiks 2019 Rapla Vallavalitsusele aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Ülle Eesik-Pärn, telefon 5886 5930, e-post ulle.eesik@rapla.ee.

 

* * * * * * * * * *

Rapla Kesklinna Kool võtab tööle alates 2019/2020. õppeaastast

klassiõpetaja (1. ja 2. klassile)

ning eripedagoogi.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil Keskkooli 2, 79513 Rapla või e-postile rkk@rkk.edu.ee.

Info telefonil 506 1322  või rkk@rkk.edu.ee.

 

* * * * * * * * * *

Hea lapsi armastav , särasilmne lasteaiaõpetaja, kes Sa otsid uusi väljakutseid.
Alu Kooli Kaisukarude rühm ootab Sind õpetajaks.

Kandideeri meile kui
• Sinu haridus vastab lasteaiaõpetaja kvalifikatsioonile;
• Sulle sobib ühe õpetaja ja kahe assistendiga töökorraldus;
• Sulle meeldib suhelda  vanemate ja kolleegidega;
• Sa oled uuendusmeelne ja avatud;
• Sa hindad meeskonnatööd;
• Sinus on lapsemeelsust ja mängulusti.
Ootame Sinu avaldust, CV ja kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente hiljemalt 25. maini  e-posti aadressile kool@alulakool.edu.ee või Alu Kool, Keskuse tee 4, Alu 79601, Rapla vald.

Täiendav info 55694827 direktor Ülle Riisalu

 

* * * * * * * * * *

Rapla Lasteaed Kelluke ootab oma rõõmsameelsesse ja sõbralikku kollektiivi

• eripedagoogi
• erirühma õpetajat
(arendusrühm)
• erirühma assistente (arendus- või tasandusrühm)

Pakume kaasaegset töökeskkonda, toetavat meeskonda, erialaseid täiendkoolitusi, loomevabadust ja avatust uutele ideedele.

Tööle asumise aeg 12.08.2019.

Motiveeritud avaldus, CV, haridust ja täiendkoolitust tõendavad dokumendid esitada aadressil kelluke@kelluke.edu.ee hiljemalt 31. maiks 2019
Lisainfo telefonil 5018373.
 

* * * * * * * * * *

Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle alates 2019/2020. õppeaastast

eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
keemiaõpetaja,
saksa keele õpetaja,
IT-spetsialisti.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. maiks 2019. a aadressil Viljandi mnt 69, Rapla või vesiroos@vesiroos.edu.ee.

Info telefonil 48 90 121, 48 90 120 või jaan.reimund@vesiroos.edu.ee.

 

* * * * * * * * * *

 

Rapla Hooldekeskus võtab tööle hooldustöötaja.

Töö kirjeldus:
• kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;
• kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine;
• majapidamistoimingute organiseerimine;
• kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel;
• individuaalne suhtlemine klientidega.

Nõudmised kandidaadile:
• valdad hästi eesti keelt ning räägid vene keelt suhtlustasandil;
• oled koostöö- ja suhtlemisaldis;
• oled orienteeritud tulemustele;
• omad soovi inimesi aidata;
• omad tahet ennast arendada;
• kehtiv tervisetõend.

Kandidaadile tuleb kasuks:
• eelnev praktilise töö kogemus eakate ja erivajadustega inimestega;
• kui oled läbinud hooldustöötaja kutseõppe tasemeõppe õppekava või läbinud
hooldustöötaja täienduskoolituse või omad kutseseaduse alusel hooldustöötaja kutset;
• hooldustööalased koolitused.

Omalt poolt pakume:
• tööd arenevas organisatsioonis;
• paindlikku tööaega graafiku alusel;
• täienduskoolituse võimalusi;
• toetavat ja uuendusmeelset meeskonda.


Kandideerimisdokumendid (CV, haridust tõendava dokumendi koopia) palume saata Rapla Hooldekeskuse aadressile Kuusiku tee 5, Rapla 79511 või
e-posti teel aadressile rhk.hooldus@gmail.com.

Info tel 53411705.

 

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)

Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.
a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifkatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifkatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Dokumendid märksõnaga „logopeed/eripedagoog" palume esitada 7. juuniks 2019 Rapla Vallavalitsusele aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainformatsioon: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791, e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI