14.01.19

Vabad töökohad

Rapla Vallavalitsus võtab 1,0 ametikohaga tööle Purku Raamatukogu juhataja.

Kandideerimisavaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning motivatsioonikiri saata hiljemalt 30.01.2019  digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Raamatukogu juhataja peamised tööülesanded on:

 • raamatukogu töö korraldamine ja juhtimine;
 •  raamatukogu eelarveliste vahendite  kasutamise jälgimine (sh aruannete esitamine);
 • raamatukogu kogu kujundamine ja töötlemine;
 • lugejateenindus;
 • ürituste  korraldamine;
 • Rapla Keskraamatukogu poolt korraldatavatel õppepäevadel osalemine.

Lisaülesandeks on kohaliku kultuurielu korraldamises osalemine.

Nõuded kandidaadile:

 • raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni tase 6 või erialane kõrgharidus;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • heal tasemel eesti keele oskus;
 • kohanemis- ja algatusvõime;
 • hea suhtlemisoskus;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine.

 Kandideerimisel tuleb kasuks: 

 • huvi kirjanduse vastu;
 • raamatukogus töötamise kogemus;
 • B- kategooria autojuhiload;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon kultuurinõunikult: Rita Triinu Peussa tel: 516 9448

* * * * * * * * * *

OÜ Raplamaa kooliõde otsib Raplasse kooli tervishoiutöötaja asendajat põhikohaga töötaja koolituste ning puhkuse ajaks.
Vajadusel kütusekompensatsioon.
Lisainfo eveli.kask.001@gmail.com või 5101297.

 

* * * * * * * * * *

 

Rapla Hooldekeskus võtab tööle hooldustöötaja.

Töö kirjeldus:
• kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;
• kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine;
• majapidamistoimingute organiseerimine;
• kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel;
• individuaalne suhtlemine klientidega.

Nõudmised kandidaadile:
• valdad hästi eesti keelt ning räägid vene keelt suhtlustasandil;
• oled koostöö- ja suhtlemisaldis;
• oled orienteeritud tulemustele;
• omad soovi inimesi aidata;
• omad tahet ennast arendada;
• kehtiv tervisetõend.

Kandidaadile tuleb kasuks:
• eelnev praktilise töö kogemus eakate ja erivajadustega inimestega;
• kui oled läbinud hooldustöötaja kutseõppe tasemeõppe õppekava või läbinud
hooldustöötaja täienduskoolituse või omad kutseseaduse alusel hooldustöötaja kutset;
• hooldustööalased koolitused.

Omalt poolt pakume:
• tööd arenevas organisatsioonis;
• paindlikku tööaega graafiku alusel;
• täienduskoolituse võimalusi;
• toetavat ja uuendusmeelset meeskonda.


Kandideerimisdokumendid (CV, haridust tõendava dokumendi koopia) palume saata Rapla Hooldekeskuse aadressile Kuusiku tee 5, Rapla 79511 või
e-posti teel aadressile rhk.hooldus@gmail.com. Info tel 53411705.

 

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)

Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.
a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifkatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifkatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Dokumendid märksõnaga „logopeed/eripedagoog" palume esitada 7. veebruariks 2019 Rapla Vallavalitsusele aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainformatsioon: Tiina Roosimägi, telefon 522 8791, e-post tiina.roosimagi@rapla.ee.

* * * * * * * * * *

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: SIGRID ALGRE