18.09.19

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)
Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.
Kandidaadilt eeldame:
• vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.
a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifkatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifkatsiooninõuetele;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet, head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.
Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.
Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.
Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.
Dokumendid märksõnaga „logopeed/eripedagoog" palume esitada 7. oktoobriks 2019 Rapla Vallavalitsusele aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainformatsioon: Jüri Morozov e-postil juri.morozov@rapla.ee

 

* * * * * * * * * *

 

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee