23.08.21

Rapla vald toetab

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ning
spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

 

Taotlused saata rapla@rapla.ee

Taotlusi menetlevad valdkondlikud nõukogud või hindamiskomisjon. Toetuse andmise otsustab vallavalitsus.

 

Elamuarenduse toetuse hindamiskomisjon
• vallavanem;
• vallavolikogu esimees;
• abivallavanem (majandus-, arengu- ja planeeringuosakond);
• vallavolikogu majanduskomisjoni esimees;
• vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees;
• vallaarhitekt;
• arendusjuht

 

Kultuurinõukogu (menetleb kultuuri- ja noorsootööprojekte)
Anne Leht;
Iiris Saluri;
Tiit Tammsaar;
Tiina Tiitso;
Age Rebel;
Kaisa Kuusemets;
Jüri Morozov.

 

Spordinõukogu
Rein Pajunurm;
Heiti Vahtra;
Ain Täpsi;
Jüri Morozov;
Taavi Niinemets;
Alar Smirnov;
Agur Asperk.

 

Sotsiaalnõukogu
Juuru piirkonna koordinaator;
Kaiu piirkonna koordinaator;
Raikküla piirkonna koordinaator;
sotsiaaltööspetsialist või -peaspetsialist;
lastekaitse peaspetsialist;
vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI