2.07.21

Valmiste korraldamine Rapla vallas

Rapla Vallavolikogu otsustas 21. juuni 2021 istungil määrata Rapla Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 27.

Moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvateks Rapla Vallavolikogu valimisteks Rapla valla
haldusterritooriumil üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Rapla valla piirid.

Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 27.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI