Vallavalitsuse koosseis

 

Vallavanem Meelis Mägi - 506 3491, meelis.magi@rapla.ee

Valitsuse liige Jüri Morozov5389 2441, juri.morozov@rapla.ee
Valitsuse liige Triin Matsalu5332 5604, triin.matsalu@rapla.ee
Valitsuse liige Heiti Vahtra (arendus) - 5340 4797 - heiti.vahtra@rapla.ee
Valitsuse liige Anne Leht (Raikküla piirkond) -  525 8191, anne.leht@rapla.ee
Valitsuse liige Marek Mutli (Juuru ja Kaiu piirkond) - 5699 5462, marek.mutli@rapla.ee