4.01.19

 

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla valla eestkostetavale isikule kuuluva Rapla linnas Koidu tn 9 asuvale korteriomandile (katastriüksus 67001:008:3460, pindala 1152 m², sihtotstarve elamumaa) :

- kinnistu nr 1690337, mis koosneb 429/3424 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 42,9 m²)  alghinnaga 9000 eurot.
Kinnistu asub Rapla kesklinnas, kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu asuvad 1 km raadiuses.
Kinnistul asuv 8- korteriga kortermaja (ehitusaasta ca 1970) on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.
Korter asub I korrusel. Korteris on 2 elutuba, köök ja vannituba+WC. Köögis asub puuküttega pliit, elutoad on ahjuküttega. Korter vajab renoveerimist.
Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.
On moodustatud korteriühistu Koidukiir (registrikood 80350607). 
Infomatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. veebruariks 2019.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Koidu tn 9-5"
Mitte avada enne 12.02.2019.a kell 15.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 12. veebruaril 2019.a kell 15.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

 

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale Kuuse tn 3 kinnistule (kinnistu registriosa 9193150, katastritunnus 66901:001:0829, pindala 1560 m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 8 500 eurot.

Hea ühendus bussi- ja raudteeliinidega. Läheduses asuvad lasteaed ja põhikool.
Katastriüksus on korrapärase kujuga ja ühtlase pinnareljeefga. Maatükk piirneb ühest küljest Kuuse tänavaga ja kolmest küljest sarnaste maaüksustega. Maatükk on hooldamata. Maaüksuse hoonestuseks on ehitisregistrisse kandmata kõrvalhoone.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on tegemist pere- ja ridaelamumaaga. Elektriliitumine puudub. Ühisveevärk asub ca 60 m kaugusel.

Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. veebruariks 2019. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuuse tn 3. Mitte avada enne 12.02.2019. a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 12. veebruaril 2019. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

*************************************

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI