5.01.21

Vallavara müük

* * * * * * * * *

pilt Kasvandu tee 14 hoonest


Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Kaiu alevikus Kasvandu tee 14 asuvale korteriomandile (katastriüksus 27701:002:0025, pindala 2314 m², sihtotstarve 40% elamumaa, 60% ühiskondlike ehitiste maa), mis koosneb:

- kinnistu nr 2623537, mis koosneb 267/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 1 (üldpind 26,7 m²);
- kinnistu nr 2623737, mis koosneb 1196/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana mitteeluruumist nr M3 (üldpind 119,6 m²).

Enampakkumise alghinnaks on 7 000 eurot.
Kinnistu asub Kaiu aleviku keskuses, kus vahetus läheduses on  kauplus, kool, lasteaed, raamatukogu.
I korrusel asub mitteeluruum M3, mis oli kasutusel kooli töö-õpetusruumid, mille kasutusotstarvet saab läbi ehitusprojekti muuta eluruumideks.
Ahjuküttega eluruum nr 1 asub II korrusel ja on halvas seisukorras.

Informatsioon korteri kohta: Agnes Kurvits, 5884 3832; agnes.kurvits@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 18. jaanuariks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kasvandu tee 14"
Mitte avada enne 19.01.2021 kell 10.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 19. jaanuaril 2021 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

________________________

Google pilt

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja valla omandis oleva Kuimetsa külas asuva kinnistu (registriosa nr 3398737) koosseisu kuuluva sihtotstarbeta maa sihtotstarbega Ruudu katastriüksuse (katastritunnus 66801:001:1342, pindala 1911 m²) avaliku kirjaliku enampakkumise alghinnaga 1500 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Pärast enampakkumist on sellel osalenud endise Kaiu valla haldusterritooriumile registreeritud ettevõtjatel ja elavatel isikutel ostueesõigus kinnistu kõrgeima pakkumuse hinnaga vastavalt võlaõigusseaduse sätetele. Kui kinnistut soovivad osta mitu eelnimetatud isikut või/ja ettevõtet, selgitatakse ostja liisuheitmise teel.

Enampakkumisel osalemiseks peab esitama 15. veebruariks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511) kinnises ümbrikus märgusõnaga „Ruudu" ja tekstiga „mitte avada enne 16. veebruari 2021 kell 15" järgmised dokumendid:
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Pakkumised avatakse 16. veebruaril 2021 kell 15 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).
Infot kinnistu kohta annab Hannes Milsaar, tel 5818 8845, e-post hannes.milsaar@rapla.ee. Kinnistuga tutvumiseks tuleb aeg enne kokku leppida.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI