5.02.20

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla valla eestkostetavale isikule kuuluva Rapla linnas Tallinna mnt 43a asuvale korteriomandile (katastriüksus 67001:008:2360, pindala 1586 m², sihtotstarve elamumaa):

- kinnistu nr 2244737, mis koosneb 258/13898 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 25,8 m²)  alghinnaga 25 000 eurot.

Kinnistu asub Rapla kesklinnas, kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu asuvad 600 m raadiuses.

Kinnistul asuv 27 korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta  1968) on renoveeritud (2008.a katus, kütte- ja veesüsteemid; 2010.a välisfassaad), kaugküttega, ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.
I korrusel asuvad kaupluseruumid.

Keskküttega väga heas korras korter  asub II korrusel, koosneb toast, köögist ja vannitoast.
On moodustatud Rapla Korteriühistu Mahlamäe 1 (registrikood 80000698).

Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 16. märtsiks 2020 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Tallinna mnt 43a-5"
Mitte avada enne 17.03.2020 kell 15.00".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 17. märtsil 2020 kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

linnakaart Raplast
 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI