3.11.21

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Kaiu alevikus Kasvandu tee 14 asuvale korteriomandile (katastriüksus 27701:002:0025, pindala 2314 m², sihtotstarve 40% elamumaa, 60% ühiskondlike ehitiste maa), mis koosneb:

- kinnistu nr 2623537, mis koosneb 267/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 1 (üldpind 26,7 m²);
- kinnistu nr 2623737, mis koosneb 1196/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana mitteeluruumist nr M3 (üldpind 119,6 m²).
Enampakkumise alghinnaks on 4 000 eurot.
Kinnistu asub Kaiu aleviku keskuses, kus vahetus läheduses on  kauplus, kool, lasteaed, raamatukogu.
I korrusel asub mitteeluruum M3, mis oli kasutusel kooli töö-õpetusruumid, mille kasutusotstarvet saab läbi ehitusprojekti muuta eluruumideks.
Ahjuküttega eluruum nr 1 asub II korrusel ja on halvas seisukorras.
Informatsioon korteri kohta: Marek Mutli, 5699 5462; marek.mutli@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. novembriks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kasvandu tee 14"
Mitte avada enne 16.11.2021 kell 10.00".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. novembril 2021 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

hoone

 

 

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Mahtra külas asuvale Mahtra seltsimaja (kinnistu registriosa 3328737, katastritunnus 24005:001:0080, pindala 2865 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule alghinnaga 156 000 eurot.
Kinnistul asub seltsimaja hoone, esmane kasutuselevõtt 1958.a , rekonstrueeritud 2011.a (ehitisregistri kood 109027770); teed ja platsid (ehitisregistri kood 220651284) ning kanalisatsiooni kogumiskaev (ehitisregistri kood 220485608).
Katastriüksuse sihtotstarvet saab muuta hoone kasutusteatise alusel.
Informatsioon kinnistu kohta: Marek Mutli, 5699 5462; marek.mutli@rapla.ee
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. oktoobriks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Mahtra seltsimaja"
Mitte avada enne 12.10.2021 kell 10.30
".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 12. oktoobril 2021 kell 10.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Mahtra seltsimaja

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Purku külas Tõmmu katastriüksusel (katastriüksus 65403:001:0840, pindala 3770 m², sihtotstarve elamumaa) asuvale korteriomandile:
- kinnistu nr 2867937, mis koosneb 906/8441 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 91,2 m²)  alghinnaga 15 000 eurot.
Kinnistu asub Purku küla keskuses,  lasteaed ja raamatukogu asuvad 0,5 km raadiuses.
Kinnistul asuv 12- korteriga kortermaja (ehitusaasta ca 1980) on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.
Korter asub I korrusel. Korteris on 5 elutuba, köök ja vannituba+WC. Korter on elektriküttega ja vajab renoveerimist.
Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.
On moodustatud korteriühistu TÕMMU (registrikood 80107611). 
Informatsioon korteri kohta: Anne Leht, 525 8191; anne.leht@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 11. oktoobriks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Tõmmu"
Mitte avada enne 12.10.2021 kell 10.15".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 12. oktoobril 2021 kell 10.15 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI