2.09.20

Vallavara müük

maja pilt

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla valla eestkostetavale isikule kuuluva Rapla linnas Tallinna mnt 43a (katastriüksus 67001:008:2360, pindala 1586 m², sihtotstarve elamumaa) asuvale korteriomandile:
- kinnistu nr 2244737, mis koosneb 258/13898 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 25,8 m²)  alghinnaga 21 000 eurot.

Kinnistu asub Rapla kesklinnas, kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu asuvad 600 m raadiuses.
Kinnistul asuv 27 korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta  1968) on renoveeritud (2008.a katus, kütte- ja veesüsteemid; 2010.a välisfassaad), kaugküttega, ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.

I korrusel asuvad kaupluseruumid.
Keskküttega  heas korras korter  asub II korrusel, koosneb toast, köögist ja vannitoast.
On moodustatud Rapla Korteriühistu Mahlamäe 1 (registrikood 80000698).
Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 12. oktoobriks 2020 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
Tallinna mnt 43a-5"
Mitte avada enne 13.10.2020 kell 10.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 13. oktoobril 2020 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

* * * * * * * * *

pilt hoonest Kasvandu tee 14

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Kaiu alevikus Kasvandu tee 14 asuvale korteriomandile (katastriüksus 27701:002:0025, pindala 2314 m², sihtotstarve 40% elamumaa, 60% ühiskondlike ehitiste maa):

- kinnistu nr 2623537, mis koosneb 267/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 1 (üldpind 26,7 m²);
- kinnistu nr 2623737, mis koosneb 1196/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana mitteeluruumist nr M3 (üldpind 119,6 m²).

Enampakkumise alghinnaks on 10 000 eurot.

Kinnistu asub Kaiu aleviku keskuses, kus vahetus läheduses on  kauplus, kool, lasteaed, raamatukogu.

I korrusel asub mitteeluruum M3, mis oli kasutusel kooli tööõpetusruumina. Kasutusotstarbe saab ehitusprojekti muutes teha eluruumiks.

Ahjuküttega eluruum nr 1 asub II korrusel ja on halvas seisukorras.

Informatsioon korteri kohta: Agnes Kurvits, 5884 3832; agnes.kurvits@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 12. oktoobriks 2020 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kasvandu tee 14"
Mitte avada enne 13.10.2020 kell 10.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 13. oktoobril 2020 kell 10.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

 

 

 

 

 


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI