12.04.21

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Alu alevikus asuvale Aiaääre tee 3 kinnistule (kinnistu registriosa 3417337, katastritunnus 66904:005:0149, pindala 7274 m², sihtotstarve tootmismaa) alghinnaga 36 400 eurot.

Kinnistul asus kunagisele Rapla EPT-le kuulunud kütusehoidla, mis on valla poolt likvideeritud ja maa-ala korrastatud. Keskkonnareostust pole täheldatud.
Puudub elektriliitumine.

Infomatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 12. aprilliks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Aiaääre tee 3"
Mitte avada enne 13.04.2021 kell 10.00"
.
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 13. aprillil 2021 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Kaiu alevikus Kasvandu tee 14 asuvale korteriomandile (katastriüksus 27701:002:0025, pindala 2314 m², sihtotstarve 40% elamumaa, 60% ühiskondlike ehitiste maa) mis koosneb:

- kinnistu nr 2623537, mis koosneb 267/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 1 (üldpind 26,7 m²);
- kinnistu nr 2623737, mis koosneb 1196/2027 mõttelisest osast maast ja  reaalosana mitteeluruumist nr M3 (üldpind 119,6 m²).
Enampakkumise alghinnaks on 4 000 eurot.

Kinnistu asub Kaiu aleviku keskuses, kus vahetus läheduses on  kauplus, kool, lasteaed, raamatukogu.

I korrusel asub mitteeluruum M3, mis oli kasutusel kooli töö-õpetusruumid, mille kasutusotstarvet saab läbi ehitusprojekti muuta eluruumideks.

Ahjuküttega eluruum nr 1 asub II korrusel ja on halvas seisukorras.

Pärast enampakkumise läbiviimist on enampakkumisel osalenud endise Kaiu valla haldusterritooriumile registreeritud ettevõtjatel ja elavatel isikutel ostueesõigus kinnistu  kõrgeima pakkumuse hinnaga vastavalt võlaõigusseaduse sätetele.
Kui kinnistut soovivad osta mitu eelpoolnimetatud isikut, selgitatakse ostja liisuheitmisel.
Informatsioon korteri kohta: Agnes Kurvits, 5884 3832; agnes.kurvits@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 6. maiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):

1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kasvandu tee 14"
Mitte avada enne 7.05.2021 kell 10.00".'

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 7. mail 2021 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

* * * * * * * *

Raplas Viljandi mnt 7, linna miljööväärtuslikul alal, on müüa suur kinnistu!
Kinnistul asuvad endise lasteaia kasutuses olnud hooned. Rohkem infot SIIN

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI