25.03.21

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2021 algusega kell 17.00 keskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

 1. „Rapla valla haridusstrateegia 2021-2035" I lugemine (konsultant Mihkel Laan, H. Vahtra) 
 2. Vallavara võõrandamine korduvenampakkumise korras /Kaiu, Kasvandu tee 14-1/ (H. Milsaar)
 3. Detailplaneeringu algatamine /Rapla, Sauna tn 12/ (C.-M. Järvela)
 4. Arvamuse andmine Lubja lubjakarjääri korrastamistingimuste andmise ja keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise otsuse kohta/ (L. Lillemets)
 5. Rapla valla 2021. a I lisaeelarve/ (K. Orul)
 6. Rahalise kohustuse võtmine /Rapla Muusikakool/ (H. Vahtra)
 7. Rahalise kohustuse võtmine /Rapla vallamaja/ (H. Vahtra)
 8. Rapla valla arengukava 2018-2025 koosseisus olevate lisade uuendamine/ (H. Vahtra)
 9. Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 27 "Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord" muutmine"/ (A. Kinkar)
 10. Ülesannete delegeerimine /lasteaia ja huvihariduse kohatasu/ (J. Morozov)

INFORMATSIOON

 • Vallavalitsuse informatsioon

Päevakorra eelnõudega saab tutuvda siin

 

Otseülekanne 25.03.2021 istungist:

 

Otseülekanne 25.02.2021 istungist:

* * * * * * * * * *

Otseülekanne 28.01.2021 istungist:

 

Otseülekanne 21.12.2020 istungist:

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI