21.09.18

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Vahi OÜ kaebus Rapla VV 31.05.2018 otsuse nr 52 õigusvastasuse tuvastamiseks ning kohustada Rapla valda otsustama uuesti arvamuse andmine Reinu III lubjakivikarjääri kaevandamisloa andmise küsimuses (K. Sädemets)
 2. Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava 2018-2022 vastuvõtmine (D. Lunev); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 3. Nõusoleku andmine AS Matsalu Veevärk ja AS PÄRNU VESI ühinemisläbirääkimiste alustamiseks (M. Mägi); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 4. Rapla valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidavuse nõuded (P. Minn/M. Mägi); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 5. Detailplaneeringu kehtestamine (Sauna tn 8/C.-M. Järvela); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 6. Juuru ja Kaiu Hooldekodu põhimäärus (M. Hussar); juhtivkomisjon sotsiaal- ja tervisekomisjon
 7. Rapla valla arengukava 2018-2025 vastuvõtmine II lugemine (H. Vahtra); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon
 8. Rapla valla eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine (K. Orul); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon  
 9. Rapla valla 2018. a I  lisaeelarve I lugemine (K. Orul) ); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon
 10. Tunnustamise kord Rapla vallas (P. Minn); juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon.
 11. Rapla Vallavolikogu 16. novembri 2017. a otsuse nr 61 "Rapla Vallavalitsuse (asutusena)

struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine (P. Minn, A. Soodla); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon

 1. Rapla Vallavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 71 „Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine (P. Minn)

INFORMATSIOON

 • Ühistranspordi kaardist Rapla vallas (P. Minn)

Istungi päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: IRMA KIRST