23.11.18

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Arvamuse andmine Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (D. Lunev); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 2. Rapla valla teehoiukava 2019-2022 II lugemine (M. Mägi/M. Koll); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 3. Rapla valla heakorraeeskiri I lugemine (M. Mägi/A Linke); juhtivkomisjon majanduskomisjon
 4. Detailplaneeringu algatamine (Tallinna mnt 37, Rapla/C.-M. Järvela)
 5. Detailplaneeringu kehtestamine (Sauna tn 8, Rapla /C.-M. Järvela)
 6. Õpilaste sõidusoodustuste võimaldamise kord Rapla vallas (T. Roosimägi)
 7. Rapla Vallavolikogu 23.02.2017. a määruse nr 3 „Eraüldhariduskoolide toetamise kord" kehtetuks tunnistamine (T. Roosimägi)
 8. Kaasava eelarve menetlemise kord (H. Vahra); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon 
 9. Rapla valla 2018. a I  lisaeelarve II lugemine (K. Orul) ); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon
 10. Audiitori määramine (K. Orul) ); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon.
 11. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord  (R. T. Peussa); juhtivkomisjon spordi- ja kultuurikomisjon
 12. Esindusvõistkonna nimetamine (A. Kinkar); juhtivkomisjon spordi- ja kultuurikomisjon
 13. Juuru Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (M. Kalmus); juhtivkomisjon sotsiaal- ja tervisekomisjon
 14. Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine (M. Tamberg)
 15. Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valmine (R. Kokk)

INFORMATSIOON

 • Ettepanek rahvastikutaaste komisjoni moodustamiseks  (R. Kokk)
 • Vallavalitsuse informatsioon

Istungi päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: IRMA KIRST