16.05.19

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 23. mail 2019 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Kaiu al, Maisimäe tee 2 /Tiit Olju)
 2. Ostueesõiguse rakendamata jätmine (Maidla k, Lilleoru/T. Olju)
 3. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra, K. Orul )

INFORMATSIOON

 • Kaiu aleviku ja Kuimetsa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste korraldamine (otsuse eelnõu/M. Mägi)
 • Muud  küsimused ja informatsioon

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 16. mail 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra, K. Orul)

INFORMATSIOON

 • Haridusasutuste tugiteenuste vajadustest (T. Roosimägi)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 21. mail 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra, K. Orul )

INFORMATSIOON

 • Rapla linna sisesed spordirajatised (A. Kinkar, H. Vahtra)
 • Muud küsimused ja informatsioon (Tammemäe laululava ehitusest/R. T.  Peussa, H. Vahtra)

 

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 22. mail  2019 algusega kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra, K. Orul )
 2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Telia Eesti AS/Tiit Olju).
 3. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Kaiu al, Maisimäe tee 2 /T. Olju)
 4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Karitsa k, Järve/ T. Olju)
 5. Ostueesõiguse rakendamata jätmine (Maidla k, Lilleoru/ T. Olju)
 6. Detailplaneeringu kehtestamine (Niinemäe/C.-M. Järvela)
 7. Kaiu aleviku ja Kuimetsa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste korraldamine (M. Mägi)

INFORMATSIOON

 • Fausto Capital versus Rapla vald (Risti 1 PRKT/K. Sädemets, K. Aller)
 • Vahi OÜ (Reinu III lubjakivikarjäär) versus Rapla vald kohtulahend (K. Sädemets)
 • MTÜ Kabli Puhkebaas leping (K. Sädemets, H. Vahtra)
 • Lubja lubjakivi karjääri seire ettepanek (D. Lunev)

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 15. mail 2019 algusega kell 17.00 Rapla Kultuurikeskuses Valgre toas.

INFORMATSIOON

 • Kohtumine Raplamaa Haigla juhatajaga (Pille Mukk)
 • MARAC koostööviisid (sotsiaalkindlustusameti ohvriabi peaspetsialist Kaie Nurmsalu)

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra, K. Orul )

 

Toimetaja: IRMA KIRST