11.10.18

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 18. oktoobril 2018 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla valla eelarvestrateegia 2019–2022 vastuvõtmine II lugemine (K. Orul)
 2. Vara omandamine (Sauna 3a, Sauna 3b kinnistud/ P. Minn)
 3. Rahalise kohustuse võtmine (SA Raplamaa Haigla/P. Minn)
 4. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (vallavalitsuse ruumid/P. Minn)
 5. Nõusoleku andmine piiride muutmise algatamiseks (Kohila VV/P. Minn)

INFORMATSIOON

 • Muud  küsimused ja informatsioon

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD

1.      Rapla Lasteaia Kelluke ja Rapla Erilasteaia Pääsupesa ümberkorraldamine (T. Roosimägi)

2.      Pädevuste delegeerimine (PGS/T. Roosimägi)

3.      Pädevuse delegeerimine (huvikoolid/T. Roosimägi)

4.      Juuru, Kaiu ja Raikküla Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (T. Roosimägi)

INFORMATSIOON

 • Volikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine (J. Schelejev)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 


Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 16. oktoobril 2018 algusega kell 17.00 Kabala mõisa saalis.

PÄEVAKORD

 1. Rapla valla kalmistute registri põhimäärus (M. Mägi)

INFORMATSIOON

 • Ülevaade kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektide IV taotlusvoorust (R. T. Peussa; A. Kinkar)
 • Muud küsimused ja informatsioon
 • Ringkäik Kabala mõisas

 

 

 


Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 17. oktoobril 2018 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD

 1. Arvamuse andmine Lubjakivi karjääri taotlusele  (D. Lunev)
 2. Teede võtmine kohalike ja erateede nimekirja (Tallninna mnt/H. Milsaar)
 3. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Tuura tee L3/H. Milsaar)
 4. Rapla valla teehoiukava 2019-2022 I lugemine (M. Mägi/M. Koll)
 5. Rapla valla kalmistute registri põhimäärus (M. Mägi)
 6. Vara omandamine (Sauna 3a, Sauna 3b kinnistud/H. Milsaar, P. Minn)

INFORMATSIOON

 • Muud küsimused ja informatsioon


Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14. novembril 2018 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse saalis.

I

Toimetaja: IRMA KIRST