7.12.18

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 17. detsembril 2018 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 13. detsembril 2018 algusega kell 17.00 Rapla Gümnaasiumis.

PÄEVAKORD

 1. Rapla Lasteaia Kelluke ja Rapla Erilasteaia Pääsupesa  ümberkorraldamine (T. Roosimägi)
 2. Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Rapla valla munitsipaalkoolides (T. Roosimägi)
 3. Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (T. Roosimägi)
 4. Rapla Vallavolikogu esindaja Rapla Gümnaasiumi hoolekogus (J. Schelejev)

INFORMATSIOON

 • Muud küsimused ja informatsioon (J. Schelejev)
 • Ülevaade Rapla Gümnaasiumi tööst (RG direktor Sirje Kautsaar)

Kultuuri- ja spordikomisjon

Järgmine kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub jaanaris 2019.

 

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 12. detsembril 2018 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

INFORMATSIOON

 • Kohtuotsus Vahi OÜ versus Rapla Vallavalitsus (K. Sädemets)

PÄEVAKORD

 1. Rapla valla heakorraeeskiri II lugemine (A. Linke)
 2. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Mardi Põllumajanduse OÜ/H. Milsaar)
 3. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Öökulli tn L2/H. Milsaar)
 4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kastani tn L1/H. Milsaar)
 5. Rapla valla teehoiukava 2019 – 2022 II lugemise jätkamine (M. Mägi)
 6. Detailplaneeringu algatamine (Viljandi mnt 90/C.-M. Järvela)
 7. Detailplaneeringu kehtestamine (Hoolekandeteenused/C.-M. Järvela)
 8. Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri (D. Lunev)

INFORMATSIOON

 • Rapla valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (C.-M. Järvela).
 • Maamaksumäärade kehtestamine (H. Milsaar)
 • Nõusolek riigihanke „Rapla valla kalmistute haldamine" läbiviimiseks (M. Mägi)
 • Vallavara kasutusse andmine (Juuru vallamaja/M. Mägi)

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 12. detsebmbril 2018 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOON

 1. Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord II lugemine  (M. Kalmus)
  • EL sotsiaalvaldkonna meetmed (M. Kalmus)
  • 500 kodu tuleohutuks projekti vahekokkuvõte (M. Hussar)
Toimetaja: IRMA KIRST