« Tagasi

14. märtsi vallavolikogu erakorralisel istungil

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseis seitsmeliikmelisena. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad: vallavanem, abivallavanem (majandusvaldkond),  abivallavanem (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkond), arendusnõunik ning valla kolme piirkonna juhid.

Kuulati ära vallavalitsuse tagasiastumispalve ning kinnitati uus vallavalitsus koosseisus: Meelis Mägi, Margo Hussar, Heiti Vahtra, Kristina Eesmets, Agnes Kurvits ja Anne Leht.

Nimetati Rapla valla esindajad Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogule: Rene Kokk, asendaja Tarmo Lukk ja Meelis Mägi, asendaja Heiti Vahtra.