« Tagasi

Valla arengukava lisade uuendamine

28. märtsi 2019.a Rapla Vallavolikogu otsusega on "Rapla valla arengukava 2018–2025" koosseisus olevate lisade 1-5 uuendamise protsess alanud. See tähendab seda, et soovime keskenduda arengukava lisade üle vaatamisse, mis kajastavad lähema nelja aasta tegevusi ja protsesse.

Arengukava lisad, mille kaasajastamise ja muutmisega alustasime:
Lisa 1 - Rapla valla profiil;
Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused;
Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused;
Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava;
Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia.

Arengukava tegevuskava, investeeringute kava ning eelarvestrateegia kajastavad hetkel perioodi 2019–2022. Vajalik on viia dokumentides sisse parandused ja muudatused. Uueks kajastavaks perioodiks planeerime aastaid 2020–2023.

Hea Rapla valla elanik! Anna ka Sina panus ning aita kaasa arengukava lisade kaasajastamisele. Ootame Sinu ettepanekuid 22. aprillini e-posti aadressile: rapla@rapla.ee.

Arengukava dokumentidega saad tutvuda siin.

 

Agnes Kurvits
Kaiu piirkonna juht