« Tagasi

Noored tammed Tammemäele!

Kingitus Eesti Vabariigile

Raplat ümbritseb loodus. Linna lääneserval, vahetub suurel alal  linnaruum  sujuvalt  loodusega. Paiga nimi on Tammemägi, mis pärineb aegade hämarusest. Kohapärimus räägib, et siin on peetud sidet esivanemate hingedega, suheldud hingepuudega ja suvistel pööripäevadel kogunetud pidutsema. 1986. aastal  rajati Tammemäe  loodusliku nõlva rüppe laulu- ja tantsuväljak, mis on teeninud meid tänaseni.

Meie kandi laulude ja tekstide looja Urve Pärt on laulikus „Seitse Rapla laulu"  (2001) kirjeldanud Tammemäed kui legendi järgi tülitundlikku  kohta.

Siis kui vennas vihaväes venna vastu tõstab käe
ükski tamm ei juurdu Tammemäel

Seni on Tammemäel tõepoolest juurdunud vaid mõned tammed. See ei tähenda , et meil just tüli majas oleks, aga õhkkond võiks sõbralikum olla küll. Tulevikus kujundadakse siia ulatuslik, paljude tammedega looduspark, mille säravaim osa, uuendatud laulu- ja tantsuväljak valmib juba sel kevadel.

8. juunil toimub Tammemäe pargi tulevasel suurel alal midagi täiesti erakordset – vallaaedniku üksikasjaliku plaani järgi  istutatakse siia korraga 100 tamme. Ja mis veelgi olulisem – ka Sina võid koos sõprade ja lähedastega olla oma tammele vaderiks.


Mida teeb vader?
1. Istutab puu, kastab ja räägib temaga ilusasti, et tema ikka kasvama hakkaks.
2. Tähistab oma puu sildiga ja jälgib, et see ikka alles oleks.
3. Käib puud kastmas, eriti kui on väga kuiv ja kuum aeg (väga tähtis tegevus esimesel aastal!).
4. Kui puule on tekkinud kahjustusi ja mõni kuivanud oks, tuleb need välja lõigata, kui ise ei oska, annab teada vallaaednikule, kes kääridega appi tuleb.
5. Edaspidi käib vader puuga rääkimas ja teda imetlemas, võib ka laulda, see meeldib puule eriti. Laulda tuleb ilusa häälega ja südamest, puu saab sellest aru.

Kuidas vaderiks saada?
1. Istutame kolme liiki tammesid. Erinevad liigid on tähistatud plaanil eri värvidega. Plaan asub Rapla valla koduleheküljel (vajuta siia). Tulevased puud on tähistatud numbritega.
2. Isik, pere, ühendus või kollektiiv, kes soovib istutada oma toodud puu, valib välja puu asukoha plaanilt (puu numbri).
3. Kes soovib istutada valla toodud istiku, valib samuti välja puu asukoha plaanilt.
4. Tehtud valikust annab tulevane vader teada e-posti aadressil melu@rapla.ee hiljemalt 2. maiks! Kirjas tuleb märkida puu number, vaderi nimi ja kas toote istiku ise või soovite istutada valla pakutud istikut.
5. Vaderite nimed avaldame valla koduleheküljel, et oleks parem jälgida, millised puud on juba vaderid leidnud.
6. Küsimustele vastab valla aednik Sirle Sule e-postil sirle.sule@rapla.ee.