« Tagasi

1. juulist korraldab Kaiu piirkonnas ja kogu vallas jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused

Rapla Vallavalitsus tunnistas 10. detsembril 2018 riigihanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Rapla vallas" edukaks pakkujaks ASi Eesti Keskkonnateenused. 

Seni pakkus korraldatud jäätmeveo teenust Kaiu piirkonnas Ragn-Sells AS, ülejäänud vallas AS Eesti Keskkonnateenused. Ragn-Sells jätkab Kaiu piirkonnas tegutsemist kuni 30. juunini. 

Alates 1. juulist toimetab kogu vallas korraldatud jäätmeveoga AS Eesti Keskkonnateenused.