« Tagasi

Hajaasustuse programmist Rapla vallas

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtpäevaks esitati 51 taotlust. Taotlused jagunesid järgnevalt:
• veesüsteemide valdkonna tegevus 20 taotlust
• kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevus 28 taotlust
• juurdepääsuteede valdkonna tegevus 3 taotlust

Kokku oli taotluste maht 225 644,39 eurot, sellest taotletav summa (kov+ riik) oli 145 518,38 eurot ja omafinantseeringu osa oli 80 126,01 eurot. Rapla Vallavalitsus on  2019. aasta hajaasustuse programmi finantseerimiseks eraldanud 30 000 eurot.  Hindamiskomisjon on oma otsuse teinud, kuid tagasiside taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta saadetakse taotlejale peale riigihalduse ministri rahajaotuse käskkirja kinnitamist (peale 5. juulit 2019.a.).