« Tagasi

Veel kord sotsiaaltransporditeenuse korraldamisest Rapla vallas

Sotsiaaltransporditeenus on suunatud isikutele, kes tervise probleemide tõttu vajavad abi liikumisel väljaspool kodu.

Sotsiaaltransport on mõeldud eelkõige avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks ning elukondlike vajaduste rahuldamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse puuetega inimestele ja pensionäridele juhuveona vallale kuuluvate sõidukitega. Teenust osutatakse tööpäevadel kella 7.00-17.00. Teenus ei sisalda saatjat või isikliku abistajat.

Valla pensionärid saavad sotsiaaltransporditeenust tellida vallasisesteks sõitudeks eri- või perearsti külastamiseks, ravimite, toidu- või esmatarbekaupade ostmiseks. Esmajärjekorras täidetakse meditsiiniasutuste külastamisega seotud tellimused.

Teenuse saamiseks on vajalik esitada vallavalitsusele avaldus, kus on kirjeldatud teenuse vajaduse põhjendus, sõidu kuupäev ja kellaaeg, lähte- ja sihtkoht või marsruut. Avaldus tuleb esitada aegsasti, vähemalt üks nädal enne teenuse vajadust. Avalduse võib saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee või helistada sotsiaaltööspetsialisti telefonile 5329 2701.

Invabussi saab tellida juhul, kui isikul on nägemis-, liikumis- või psüühikahäirest tulenev raske või sügav puue, mis takistab sõiduauto kasutamist. Invabussi tellimust täidab Rapla Hooldekeskus. Bussi saab tellida e-posti aadressil rhk.majandus@gmail.com või telefonil 518 7427. Lisainfot saab Rapla Hooldekeskuse kodulehelt www.rhkeskus.ee.

Teenuse eest tasumine toimub hinnakirja alusel, vastav arve  kuulub tasumisele teenusele järgneval kuul. Teenuse kasutaja tasub sõidetud kilomeetrite eest. Kilomeetri hind sõltub läbitavast vahemaast: ühel suunal sõit ja edasi-tagasi sõit on erinevate hindadega.
Kui sotsiaaltransporditeenust kasutavad samaaegselt mitu isikut, siis jagatakse läbitud kilomeetrid kõigi sõitjate vahel.

Raske või sügava puudega isikul on 500 kilomeetrit kalendriaastas sotsiaaltransporditeenust tasuta, olenemata sõidu sihtkohast.

Teenuse hind invabussiga ühel suunal on 0,7 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,4 eurot kilomeeter.

Teenuse hind sõiduautoga ühel suunal on 0,5 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,3 eurot kilomeeter.

Soodustingimustel parkimiseks palume sõidule kaasa võtta Puudega inimese sõiduki parkimiskaart, kui isikul on see olemas. Parkimiskaardi saamise tingimuste kohta küsige vallast teavet telefonil 5562 3828 või 5866 8695.