« Tagasi

Rapla valla parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse

„Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"

menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Menetluse materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla (Tallinna mnt 14) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 17.07.–30.07.2019. Asjassepuutuvaid isikuid teavitatakse kirjalikult.

Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 01. juuliks 2019 e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004, Tartu.

Loodusobjektide looduskaitseväärtuse hääbumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Rapla vallas asuvad pargid ja puistud:

Hagudi põlispuude grupp

Hernemäe kasesalu

Purku kooli park koos männikuga

Kaiu põlispuud

Hiie-Sunda kasesalu

Atla allee

Kuimetsa põlispuud

Jaaneri kasesalu

Luuka kasesalu

Mihkli-Andrese kasesalu


Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

 

Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.

Määruse eelnõu "Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määrusele „Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"