« Tagasi

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Alu krossiraja rentimiseks

Alu krossirada (katastritunnus 66904:001:0308, kogupindala on 3,73 ha), asukoht Rapla vald Kalevi küla.

Rendiperiood 01.09.2019 kuni 31.08.2024.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 5. augustil 2019 kell 16.00 Rapla Vallavalitsusse aadressil Rapla linn, Viljandi mnt 17, 79511.

Ümbrikule märkida:
pakkuja kontaktandmed;
märgusõna „Alu krossirada".

Kirjalik pakkumine sisaldab:
• andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress);
• tõendit kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta;
• kinnitust, et pakkuja  on teadlik krossiraja ja territooriumi seisukorrast ning kohustub omal   kulul viima kinnistu sellisesse seisukorda, millisena ta kavatseb neid kasutama hakata;
• Alu krossiraja kasutamise põhimõtete kirjeldust ja viie aasta tegevuskava, milles on arvestatud järgmisega:
•    on toimiv tegevus, mis aitab kaasa motospordiharrastuse arengule;
•    krossirada on võimalik kasutada maastikujalgratastega sõitjatel;
•    kohalikel elanikel on võimlik krossirada kasutada vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks;
• numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissummat;
• pakkumise tegemise kuupäeva;
• pakkumise esitaja allkirja.