« Tagasi

31. augustil on 2020. aastaks tegevustoetuse esitamise tähtaeg!

Tegevustoetus kultuuriharrastuse toetuseks
Taotleda saavad:
kunstilise eneseväljendusega tegelevad täiskasvanute ühendused, kes osalevad üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidude protsessis.
Toetuse eesmärgiks on hoida valla harrastuskultuuris kunstilist taset, järjepidevust ja mitmekesisust. Toetuse peamine sihtotstarve on kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamine.

 

Tegevustoetus kogukondlikele ühendustele (piirkondlikud või ülevallalised) põhikirjaliste tegevuste täitmiseks
Taotleda saavad:
kogukondlikud ühendused (sh kogudused) põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks ülevallaliselt või piirkondlikult.

 

Spordiõppe toetuse taotlemine
Toetust saavad:
Rapla valla lastele ja noortele spordiõpet korraldavad spordiorganisatsioonid.

NB! Taotlemise tähtaeg on 31. augustil, täiendav õpilaste nimekiri tuleb esitada 10. oktoobriks.

 

Tegevustoetus sotsiaalvaldkonna toetamiseks
Toetust võivad taotleda: ühendused ja juriidilised isikud, kes tegelevad Rapla valla puuetega isikute või muude sotsiaalsete riskirühmadega.
Toetuse eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade tegevuse toetamine.

 

Taotluse näidisvormid ja täpsem info taotlemise kohta on valla kodulehel.