« Tagasi

Alustatakse Kaiu basseini lammutustöödega

Rapla Vallavalitsus annab teada, et 12. augustil 2019.a võttis Rapla Vallavalitsus vastu korralduse nr 331 andes ehitusloa Kaiu basseini lammutamiseks. Tulenevalt sellest teavitame, et lähipäevil alustab lammutustööde teostaja, Heimak OÜ, Kaiu basseini lammutamise ja osalise täitmisega. Palume teil sellega arvestada, kuna lammutustööd võtavad objektil aega ning kogu protsess, lõpptulemuseni jõudmiseks, on mitme etapiline.

Esimesse etappi kuuluvad tegevused:

Lammutusprojekti koostamine, basseini põhja purustamine ja maapealsete betoonosade lammutamine, basseini täite- ja pinnase planeerimistööd, mille eeldatav maht on 10 päeva. Basseini täitmist alustatakse eeldatavasti madalamast osast ning esmane täide saabub Juurust, kus lammutatakse Juuru kooli garaaži-katlamaja hoone, mis ladustatakse Kaiu basseini.

Teise etappi kuuluvad tegevused:

Hinnatakse, millises mahus on täitematerjali juurde vaja ning vajadusel teostatakse piirkonnas sellekohane üleskutse, andmaks kogukonnale võimalus ära anda mineraalset pinnast või materjali, seda eelnevalt kooskõlastades Rapla Vallavalitsusega. Eeldatav aeg, mil bassein täidetakse, on käesoleva aasta lõpp - uue aasta algus, seda seetõttu et kogutud materjal saaks kevadeni vajuda.

Kolmandasse etappi kuuluvad tegevused:

Basseini ladustatud täide on vajunud ning uue aasta kevadel alustatakse pinnasetöödega, kus toimub mullasisaldusega materjali peale panek ning muru külvamine.

Head Kaiu piirkonna elanikud, palume teilt mõistvat suhtumist, kuna basseini täitmine kuni lõpphaljastuseni on mitme etapiline, mis tähendab, et alustatu võtab aega ning ei valmi käesoleva aasta lõpuks täielikult.

Täpsem ja detailsem info septembrikuu Rapla Teatajas.

Lisaküsimuste korral on piirkonnas kontaktisikuks piirkonna koordinaator Agnes Kurvits ning Rapla Vallavalitsusest majandusvaldkonna abivallavanem Triin Matsalu.