« Tagasi

RMK avalikust kirjalikust enampakkumisest

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Teiste hulgas on müügis ka Rapla vallas, Kuku külas asuv Taimekaitse kinnistu (suurusega 1574 m², tootmismaa 100%, katastritunnusega 66903:002:0035, registriosa nr 3378937, riigi kinnisvararegistri kood KV 13350) koos selle olulise osaga, milleks on desinfektsioonimaja (suurusega 22,6 m ) ja puukooli vihmutussüsteem. Alghind 3 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 300 eurot. Kinnistu kontaktisik Uno Koppelmaa, uno.koppelmaa@rmk.ee, 502 0137.

Vaata, millised kinnisasjad veel müüki tulevad ja tutvu kirjaliku enampakkumise tingimustega RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja
äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja
omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud
on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.