« Tagasi

31. oktoobri vallavolikogu istungil

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2019–2022.

Kinnitati Rapla Keskraamatukogu põhimäärus.

Võeti vastu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.

Rapla valla 2020. a esindusvõistkonnaks nimetati AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond.

Lubati OÜl Laane Metsatööd omandada Vana-Kaiu külas asuv Laane kinnistu ning

Vahastu külas asuv Reino kinnistu. Kuna  kinnistute  kõlvikulises  koosseisus  on  üle  10  ha  metsamaad  ja ettevõte ei ole tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud metsa majandamisega, siis võib ta omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes volikogu loal.

Algatati Juuru alevikus Nurmenuku detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni viie täiendava üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks.

Rapla linnas Karja tn, Side tn ja jõe vahelisele maa-alale kehtestatud detailplaneeringust tunnistati osa kehtetuks.

Võeti vastu Tuti küla Sõerumäe maaüksusele koostatud Sõerumäe detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Avalik väljapanek on kavandatud 20. novembrist kuni 20. detsembrini 2019 Rapla vallamajas.

Võeti vastu Väike-Küünimäe detailplaneering. Avalik väljapanek on kavandatud 20. novembrist kuni 20. detsembrini 2019 Rapla vallamajas.

Kinnitati Rapla valla 2019. aasta II lisaeelarve.

Kehtestati Rapla Vallavalitsuse põhimäärus.

Delegeeriti andmekogude asutamine ja nende põhimääruste kinnitamine vallavalitsusele.

Peatati Rapla valla Juuru osavallakogu liikme Marina Runno volitused osavallakogu liikmena. Osavallakogu uueks liikmeks kinnitati Villu Susi

Muudeti  Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu, arvates komisjoni esimehe ettepanekul Marina Runno komisjoni koossesiust välja ja kinnitades Ülle Kiviste komisjoni liikmeks.

Muudeti Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni esimehe ettepanekul Kalle Toometi täiendavalt komisjoni liikmeks.

Kinnitati Rapla Vallavolikogu esindajaks Juuru Eduard Vilde Kooli hoolekogus Kuuno Ahlberg.