« Tagasi

28. novembri vallavolikogu istungil

Anti luba Altamaa OÜle  Rapla vallas asuva Alta kinnistu omandamiseks. Kui kinnistu kõlvikkoosseisus on üle 10 ha metsamaad ning Altamaa OÜ ei ole tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat metsa majandamisega, siis võib ta omandada üle kümme hektari suuruse metsamaad sisaldava kinnisasja üksnes volikogu loal.

Määrati Kaiu Muusikakooli ettevalmistusklassi õppetasu suuruseks 20 eurot kuus.

Otsustati arvestada eelarvestrateegias ja 2020–2024. a eelarvetes ehituse kallinemise hüvitamisega SAle Raplamaa Haigla kogusummas 182 558 eurot.

Anti vallavanemale volitused pidada Oxford Commerce OÜga läbirääkimisi Osaühing SOVAL Teenus laenulepinguga võetud kohustuste täitmiseks ning sõlmima kokkulepped Osaühing SOVAL Teenus kohustuse ennetähtaegse tagasimakse tegemiseks mahus kuni 145 000  eurot.

Arvati Urmas Tammemäe, Kalle Toomet ja Villu Vasar välja majanduskomisjoni koosseisust ning kinnitati komisjoni liikmeks Taivo Roomann.

Informatsiooni korras käsitleti Rapla Lennuvälja rendile andmist järgnevaks 25 aastaks.