« Tagasi

Konkurss Rapla lennuvälja arendamiseks koostööpartneri leidmiseks

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla lennuväljale haldaja leidmiseks 25 aastaks algusega 2020. aastast. Rapla vallale kuuluv lennuväli asub Iira külas Kuusiku lennuvälja kinnistul (66902:001:0005).

Konkursi eesmärk on leida partner, kellel on huvi hoida väikelennuvälja avalikus kasutuses, et seal saaksid ka edaspidi toimetada hobilendurid ja lennuspordi erinevad huvigrupid. Kindlasti vajab lennuväli toetavaid funktsioone haldamisel, milleks võiks olla lennundusega otseselt või kaudsemalt seotud ettevõtlus, samas võiks kuuluda siia ka turism. Soovime, et lennuväli oleks avalik rajatis ja avatud kõigile huvilistele. Samuti ootame, et maa-ala saab korrektselt hooldatud ja taristu korras hoitud.

Selleks, et oleks võimalik saada ülevaade tulevase koostööpartneri kavatsustest, kuidas lennuvälja opereeritakse ja arendatakse, ootame  temalt arengu ja haldamise põhimõtete kirjeldust ning tegevuskava, sh rahavoo ja teenuste hindade prognoosi võimalusel perioodi lõpuni. Samuti ootame lisana investeeringute kava haldamise perioodiks. Omalt poolt on seadnud ka Rapla vald ülesse teatud tingimused ja tähtajad investeerimisel, mida eelpool nimetaud kavad peaksid järgima. Üks esimene samm, mille tulevane koostööpartner ette peab võtma on detailplaneeringu koostamine lennuväljale, et oleks olemas selge kokkulepe, millises lennuvälja osas mis liiki tegevusi ellu viiakse ja millised arengud on võimalikud.

Konkursi tingimustega saad tutvuda siin.

Täpsemat infot jagab ja küsimustele vastab arendusjuht Heiti Vahtra, tel 5340 4797.

Pakkumisi koostööpartnerite kandidaatidelt ootame kuni 16. jaanuarini 2020 kella 17.00.

lennukid Rapla lennuväljal