« Tagasi

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse taotlusvoor on avatud!

15. detsembrini saab esitada taotlusi huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saamiseks.

Vastavalt Rapla valla huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korrale on kehtestatud rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavatele ning Rapla valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele eeskätt 7–19-aastastele noortele ühtne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine.

Toetuse eesmärgiks on:
• huvihariduse ja -tegevuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu suurendamine;
• noorte toetamine huvikoolides õppimisel ning huvitegevusega tegelemisel;
• noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumine ja osalemise toetamine laagrites, võistlustel või konkurssidel.

Huvihariduse ja -tegevuse  toetuse liigid on:
Huvikooli toetus
Toetust makstakse EHISes registreeritud huvikooli kulude katmiseks (kohatasu). Taotleja on huvikoolis õppiva noore vanem, seaduslik esindaja või täisealine noor ise.

Huvitegevuse toetus
Toetust makstakse huviringide, klubide, stuudiote jne, mis ei ole registreeritud EHISes, kulude katmiseks. Taotleb organisatsioon, kes peab:
• pakkuma huviharidust ja -tegevust, sealhulgas üldhariduskool, huvikool, rahvamaja, noortekeskus, mittetulundusühing;
• olema registreeritud äriregistris ja tegutsema Rapla vallas või vallaga külgnevas vallas
• pakkuma sellise spetsiifikaga huviala, mida ei pakuta või ei saa pakkuda Rapla vallas või vallaga külgneva valla territooriumil.

Taotlused palume saata e-postile rapla@rapla.ee.

Taotluse ja aruande vormid on leitavad siit.

Meeldetuletuseks! 2019.aasta aruande esitamise tähtaeg on 31.12.2019. Aruandlus peab sisaldama ringipäevikut, finants- ja sisuaruannet.

Vaata 2019. aasta toetusi huvihariduse lehelt.