« Tagasi

Muudatused Rapla turul

Rapla Vallavalitsus plaanib 2020. aasta kevadel ümberkorraldusi vallale kuuluval kinnistul Taara 4, Rapla linn (katastritunnus 67001:003:0019). Antud kinnistu on elanikele tuntud Rapla turu nime all. Valla soov on oma kinnistu korrastada ning sellega seoses palume võtta meiega ühendust kõigil, kellele omandis olevad rajatised asuvad nimetatud kinnistul.

Rapla Vallavalitsuse poole saab pöörduda e-postga rapla@rapla.ee või tel 489 0510.

Ühendust palume võtta hiljemalt 10. veebruariks 2020.a.  Vara, mille kohta pole antud ajahetkeks omanik vallale teadet esitanud, kuulutatakse peremehetuks varaks ning edaspidi tegutseb vald sellega juba oma äranägemise järgi.