« Tagasi

Ootame kaasava eelarve ideid 3. veebruarini

Juba kuuendat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel hääletades suunata seda, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarve vahendeid. See on eelkõige ideekorje, millega saab juhtida kohaliku omavalitsuse tähelepanu sellele, kuhu oleks vaja lisavahendeid panustada.

2020 aastal on kaasavas eelarves muudatuseks hääletamine, mida saab paberkujul teha kas Rapla Vallavalitsuses, Kaiu teenuskeskuses, Juuru teenuskeskuses või Raikküla teenuskeskuses. Käesoleval aastal on raamatukogudes hääletamine võimalik vaid elektroonilise hääletusena ID- kaardiga kliendiarvutites.

2020 aasta kaasava eelarve maht on jätkuvalt 60 000 eurot. Selle summa on otsustanud volikogu reserveerida piirkondadele järgmiselt:

• Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;
• Juuru piirkonna  projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant) 10 000 eurot;
• Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant) 10 000 eurot;
• Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 10 000 eurot.


Kaasava eelarve ideid võib esitada 3. veebruaril kella 12ni Rapla Vallavalitsusele e-postiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla. Ideid võivad esitada nii valla elanikud kui mujal elavad inimesed.
Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu);
5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumus(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimaluse korral muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).
Laekunud ideed avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel, kus saab nende kohta 19. veebruarini 2020 arvamust avaldada. Arvamuse avaldamine ei ole veel hääletamine.

Kaasava eelarve infotund toimub kõigile huvilistele 20. jaanuaril kell 17 Rapla vallamaja teise korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla). Hääletus on planeeritud märtsis 2020, täpsed ajad antakse enne teada.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed saadud häälte arvu järgi, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koos idee esitajaga.