« Tagasi

Neljapäeval peetakse vallavolikogu istungit

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril 2020, algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.
PÄEVAKORD:
1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 heakskiitmine
2. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega /Alu tee 38/
3. Rapla valla teehoiukava 2020-2023
4. Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2017 otsuse nr 28 "Vallavara võõrandamine" kehtetuks tunnistamine
5. Rapla kalmistu kasutamise eeskiri 
6. Arvamuse küsimine Reinu III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa täiendavate tingimuste kohta
7. Hüvitise määramine vallavalitsuse liikmetele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamisel
8. Rahalise kohustuse võtmine /AS Rapla Vesi/
9. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest
10. Koostööleping hooldekeskuse rajamiseks
INFORMATSIOON
• Rapla valla kalmistute arengukava aastateks 2020-2025 
• Vallavalitsuse informatsioon

Päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.