« Tagasi

Pakume tööd

Rapla Vallavalitsus pakub tööd keskkonnaspetsialistile ja sotsiaaltööspetsialistile.

Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada keskkonnaalase tegevuse korraldamine Rapla valla territooriumil. Keskkonnaspetsialisti  ülesandeks on:
- koordineerida ja korraldada jäätmekäitlusega seotud tegevust;
- viia läbi vee erikasutuslubade, puurkaevude ja lokaalsete puhastusseadmetega seotud menetlustoiminguid;
- korraldada hulkuvate loomadega seotud toiminguid;
- viia läbi maavarade kaevandamise loa taotluste menetlustoiminguid;
- nõustada kodanikke oma pädevuse piires ja teostada muid valdkonnaga seotud menetlustoiminguid.

Sotsiaaltööspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas (erinevates piirkondades) sotsiaaltöö korraldamine, kodanike nõustamine ja abistamine konkreetsetes sotsiaalsetes probleemides.

Loe täpsemalt kandideerimise kohta siit.