« Tagasi

Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju
hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Taotletav Härgla lubjakivikarjäär asub Rapla maakonnas Rapla vallas Härgla külas Härgla lubjakivimaardlas (katastriüksusel Vahastu metskond 52, katastritunnus 24001:002:0002), mille omanik on Eesti Vabariik. Taotletava Härgla lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on taotluse kohaselt 20 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,52 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 2646 tuh m³ ja kaevandatav varu 2551 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on taotluse kohaselt 95 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on üldja teedeehitus. Luba taotletakse 30 aastaks.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (kontaktisik Ole Sein, ole@eestikillustik.ee, telefon 534 92373 ). Juhtekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER
(kontaktisik Aadu Niidas, e-post aadu@steiger.ee, telefon 668 1013). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla), Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek või siin.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 12. veebruar 2020 kuni 1. märts 2020.

KMH programmi avalik arutelu toimub 3. märtsil 2020 kell 16.00 Juuru rahvamajas (Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Rapla vald).