« Tagasi

26. märtsi vallavolikogu istungil

Seoses eriolukorraga kuulutati vallavolikogu istung kinniseks ja päevakorrapunkte hääletati elektrooniliselt.

Otsustati tagada maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme I voorus kandideerimiseks projekti "Rapla terviselinnaku parklate ja ligipääsude väljaehitamine" taotlejapoolne omafinantseering kuni 60 000 euro ulatuses. Projekti sisuks on Alu tee äärde täiendavate parkimiskohtade rajamine ning Karmani kaubamaja juures Vigala jõge ületava silla renoveerimine.

Otsustati delegeerida tänava- ja turukaubanduse korra kehtestamine Rapla Vallavalitsusele.
Lubati Rapla Vallavalitsuse liikmeks kinnitatud ametnikele maksta puuduva ametniku ülesannete täitmise või asendamise või mentori ülesannete täitmise eest lisatasu vastavalt ametiasutuse palgajuhendile.

Kinnitati Rapla valla kalmistute arengukava aastateks 2020–2025.

Kinnitati Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukava aastateks 2020–2022.

Otsustati võõrandada suunatud kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Kaiu alevikus asuv  Keskuse tn 1 kinnisasi alghinnaga 2 000 eurot.

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Kaiu alevikus asuv Tehnika tn 6 kinnisasi alghinnaga 13 000 eurot. Kinnistu pindala on 2735 m² ja seal asuvad amortiseerunud elamu ning abihoone.

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil otsustati peatada 2020. aastal märtsi- ja aprillikuu eest koolieelsetes lasteasutustes kohatasu ja huvikoolides õppetasu maksmine. Rapla Vallavalitsuse 12.02.2020 otsuse alusel on Rapla Muusikakoolis, Rapla Huvikoolis, Kaiu Muusikakoolis ja Juuru Eduard Vilde huvikoolis tavapärane tegevus peatatud. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, kuid vanematel on palutud jätta lapsed nakkusohu vältimiseks koju.