Valla lasteaedades peatati kohatasu ja huvikoolides õppetasu maksmine

Vallavolikogu otsustas 26. märtsi istungil, seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil, peatada 2020. aastal märtsi- ja aprillikuu eest koolieelsetes lasteasutustes kohatasu ja huvikoolides õppetasu maksmine.

Rapla Vallavalitsuse 12.02.2020 otsuse alusel on Rapla Muusikakoolis, Rapla Huvikoolis, Kaiu Muusikakoolis ja Juuru Eduard Vilde huvikoolis tavapärane tegevus peatatud. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, kuid vanematel on palutud jätta lapsed nakkusohu vältimiseks koju.

11.03.2020 seisuga on laste arv koolieelsetes lasteasutustes kokku 683, neist kohal käis sellel nädalal veidi üle 20. Huvikoolide õpilaste arv on kokku 300.

Hea teada Rapla vallas...