« Tagasi

Liis Lillemets on Rapla valla uus keskkonnaspetsialist

18. maist töötab Rapla Vallavalitsuses keskkonnaspetsialistina Liis Lillemets.

Liis on lõpetanud Räpina Aianduskooli ja Eesti Maaülikooli, kus omandas bakalaureuse kraadi maastikuarhitektuuri erialal.

Viimased neli aastat töötas Liis Lääne-Harju Vallavalitsuses keskkonnaspetsialistina.

Rapla Vallavalitsuses on keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärgiks tagada keskkonnaalase tegevuse korraldamine Rapla valla territooriumil. Liis Lillemetsa  ülesandeks on koordineerida ja korraldada jäätmekäitlusega seotud tegevust; viia läbi vee erikasutuslubade, puurkaevude ja lokaalsete puhastusseadmetega seotud menetlustoiminguid; korraldada hulkuvate loomadega seotud toiminguid; teostada keskkonnaalast järelevalvet; viia läbi maavarade kaevandamise loa taotluste menetlustoiminguid; nõustada kodanikke oma pädevuse piires ja teostada muid valdkonnaga seotud menetlustoiminguid.

Keskkonnaspetsialistiga saab ühendust e-postil liis.lillemets@rapla.ee ja telefonil 5196 1807.

Soovime Liis Lillemetsale jõudu ja töörõõme uues ametis.

Tere tulemast!