« Tagasi

Toidu müümisest ja valmistamisest avalikel üritustel

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et kõik kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema Veterinaar- ja Toiduametit teavitanud ning järgima toiduohutuse nõudeid. Täpsem info teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta on leitav alljärgnevatest failidest:

Kuidas oma tegevusest Veterinaar ja Toiduametit teavitada?

Kuidas avalikul üritusel toitu ohutult valmistada ja müüa?

Kui VTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu ja/või ei ole eritemperatuur tagatud, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid.

Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Samadest põhimõtetest lähtuvalt kontrollitakse ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides.