« Tagasi

Volikogu päevakord sai paika

Rapla Vallavolikogu istung toimub 25. juunil 2020 algusega kell 17.00 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis.
PÄEVAKORRAS:
1. Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020-2022 kinnitamine
2. Vallavara kasutusse andmine /Aiamaad
3. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (sh eelarvestrateegia)
4. Nõusoleku andmine laenukohustuste refinantseerimiseks /OÜ Soval
5. Kinnistu omandamine /Mahlamäe 10/ 
6. Juuru Vallavolikogu, Kaiu Vallavolikogu ja Raikküla Vallavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine


INFORMATSIOON
• Vallavalitsuse informatsioon

Päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin: https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?itm=370218