« Tagasi

Vallavolikogu 25. juuni istungil

Kinnitati Rapla Lasteaia Kelluke arengukava aastateks 2020–2022.

Määrati kinnisasjad, mis antakse Rapla vallas sihtotstarbelisse kasutusse aiamaadena. Ülejäänud vallale kuuluvatel kinnistutel on maa aiamaadena kasutamine keelatud.

Muudeti Rapla valla arengukava 2018–2025.

Anti nõusolek vallavalitsusele Osaühingu SOVAL Teenus võetud laenukohustuste refinantseerimiseks laenutähtpäevaga 31.10.2026. a.

Vallavalitsus valmistas volikogule ette eelnõu Rapla linnas Mahlamäe tn 10 asuva kinnistu omandamiseks, eesmärgiga lahendada vallavalituse ja muusikakooli ruumiprogramm.
Volikogu otsustas hääletada antud punkti nimeliselt. Eelnõu poolt olid: Age Rebel, Kuuno Ahlberg, Kaisa Kuusemets, Margus Tamberg. Aare Heinvee, Andrus Tamm, Alar Mutli, Hans Liibek. Vastu hääletasid: Tarmo Lukk, Kalle Toomet, Ain Täpsi, Ilvi Pere, Sirje Laansoo, Erika Reinumägi, Kalle Kilter, Marko Ligi, Erti Suurtalu, Anne Kalf, Ülle Kiviste, Jane Schelejev, Anne-Ly Pedaja, Väino Sassi. Hääletamise tulemusena ei kinnitanud volikogu otsuse eelnõud.

Tunnistati kehtetuks Juuru Vallavolikogu, Kaiu Vallavolikogu ja Raikküla Vallavolikogu õigusaktid, millede asemel on kehtestatud juba uued.