« Tagasi

Pakume tööd eripedagoogile

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi (lapsehoolduspuhkuse asendaja) ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0; tähtajaline).

Eripedagoogi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog hakkab tööle Rapla valla munitsipaallasteaedades koos logopeedidega. Ametikoha eesmärgiks on Rapla valla eripedagoogilist abi vajavate laste arengu toetamine, lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine eripedagoogiliseks korrektsioonitööks.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni või eripedagoogi kutset;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet ja head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust.

 

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (ELIIS);
• soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume sulle:
• perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks;
• sõidukompensatsiooni ametiülesannete täitmisel.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni.

Tööle asumise aeg: 17.08.2020

Dokumendid märgusõnaga „Konkurss – eripedagoog " palun esitada hiljemalt 31.07.2020 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainformatsioon: Jüri Morozov, tel 5389 2441 ja/või e-post: juri.morozov@rapla.ee