« Tagasi

Keskkonnaamet algatas Hagudi turbamaardla keskkonnamõju hindamise

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud keskkonnamõju hindamise ERA Valduse Aktsiaseltsi taotlusele Hagudi turbatootmisalal maavara kaevandamiseks.

Hagudi turbamaardla asub Alu-Metskülas Vahastu metskond 88 ja 206 katastriüksustel,  Hagudi külas  Vahastu metskond 207 ning Kuku külas Vahastu metskond 269  ja Turbaraba tee katastriüksustel.

Taotletava Hagudi turbatootmisala mäeeraldise pindala on 275,32 ha ja mäeeraldise
teenindusmaa pindala on 291,73 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt
vähelagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 1063 tuh t ja kaevandatav varu 1018 tuh t)
ja hästilagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 394 tuh t ja kaevandatav varu 362 tuh t)
ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on aiandus ja energeetika . Kaevandamise
maksimaalne aastamäär on taotlusekohaselt 9 tuh t. Kaevandamisluba taotletakse 30
aastaks.

 

Keskkonnamõju hindamise algatamise teade