« Tagasi

Veekvaliteedi langus Raikkülas

Terviseamet on  teavitanud vallavalitsust veekvaliteedi langusest Raikkülas. Kohaliku vee-ettevõtja Matsalu Veevärk AS-i esitatud joogivee proovi analüüsi tulemuste kohaselt ei vasta ettevõtte poolt joogiveega varustatava Raikküla ühisveevärgi joogivesi nitraatide sisalduse osas nõuetele.

14.07.2020 võttis Matsalu Veevärk AS koostöös Keskkonnainspektsiooniga veeproovid Raikküla asula puurkaevust ja ümberkaudsetest puurkaevudest. 20.07.2020 saabusid joogivee analüüside tulemused, millest ilmnes, et NO3 (nitraatide) sisaldus on puurkaevudes üle lubatud piirnormi.
Saime kinnitust, et probleemi ulatus on tunduvalt laiem ja ei puuduta mitte ainult ühisveevärgi joogivett – nitraate on lubatust rohkem ka eraomanike puurkaevudes.

AS Matsalu Veevärk koostöös veetöötluse tehnoloogia ettevõtetega otsib tehnilisi lahendusi joogiveekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks.

Nitraate leidub keskkonnas looduslikult, ent neid võib sattuda nii pinna- kui ka põhjavette põllumajandustegevuse tagajärjel. Samuti võib nitraate sattuda vette reoveest ja settekaevudest. Nitraadi piirsisaldust ületava joogivee kasutamisest joomiseks ja toidu valmistamiseks on soovituslik hoiduda, võimalusel tuleks kasutada pudelivett.