« Tagasi

Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsub esitama kandidaate Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020 tiitlile

Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) juhatus otsustas 9. augustil 2018 hakata Raplamaal igaaastaselt tähistama Omavalitsuspäeva. Esmakordselt toimus see pidulik sündmus 1. oktoobril
2018 Märjamaa rahvamajas. Pidukõnede kõrval oli tähtsal kohal kohalike omavalitsuste parimate
ametnike ja töötajate tunnustamine. Raplamaa Omavalitsustöötaja 2018 tiitli said Kohila valla
sekretär-asjaajaja Piia Liht, Rapla valla vallasekretäri abi Ants Soodla, Märjamaa valla
vallasekretär Maigi Linna ja Kehtna valla endine finantsjuht Leida Uusallik. 2019. aastal said
Omavalitsustöötaja tiitli said Kohila valla finantsnõunik Piret Puun, Rapla valla
sotsiaaltööspetsialist Maarika Leenurm, Märjamaa valla raamatupidaja Enna Ots ja Kehtna valla
maakorraldusspetsialist Ene Sulg.

Tiitel Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020 omistatakse Raplamaa iga vallavalitsuse ühele
ametnikule või töötajale, kes on andnud olulise panuse omavalitsuse edendamisse ja/või
mõjutanud oluliselt kohalikku arengut. Tiitli saamiseks võib esitada ametniku või töötaja, kes on
vastavas kohalikus omavalitsuses töötanud vähemalt ühe aasta.

Kandidaate saavad üles seada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud – omavalitsused, asutused
ja organisatsioonid, ettevõtted, maakonna elanikud. Tunnustusele esitamiseks tuleb
elektrooniliselt täita vastav taotlusvorm, mis peab sisaldama piisavat põhjendust, miks antud
kandidaat tiitlit väärib. Juurde võib lisada ka muid, taotluse esitaja arvates olulisi materjale.

Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud taotlused ja lisamaterjalid saata hiljemalt 18.
septembriks 2020 aadressile rol@raplamaa.ee.

Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020 aunimetuse laureaadid valib laekunud taotluste seast välja
ROLi auhindamiskomisjon. Parimatele omistatakse tiitel Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020.

Tiitli saajat autasustatakse Raplamaa hõbedase rinnamärgi, vastava tunnistuse ja Raplamaa
Omavalitsuste Liidu tänukirjaga.