« Tagasi

Rapla Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna töökorraldus

1. septembrist töötab Rapla Vallavalitsuse sotsiaalvaldkond täies koosseisus.  Piirkondades on osad sotsiaaltööspetsialistid vahetunud. Lapsehoolduspuhkuselt on tagasi tööl lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg.

Juulist liitus meiega ISTE (Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses) projekti juhtumikorraldajana Katrin Nugis. Rapla vald liitus aasta alguses Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektiga mille raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab Rapla Vallavalitsus.

Elanike teenindamine toimub vastuvõtupäevadel (teisipäevale, neljapäeval) nii Rapla vallamajas kui teenuskeskustes Juurus, Kaius ja Raikkülas. 

 

Ametikoht/ametijuhend               Nimi                     Telefon                Vastuvõtuajad

Abivallavanem                           Jüri Morozov           5389 2441          Rapla vallamajas T ja N

sotsiaaltöö peaspetsialist      Triinu Sõelsep          5342 6030          Rapla vallamajas T ja N

sotsiaaltööspetsialist               Maarika Leenurm   5562 3828         Rapla vallamajas T ja N

sotsiaaltööspetsialist                Jane Degenstein    5866 8695         Rapla vallamajas T

                                                                                                        Raikküla teenuskeskuses N

sotsiaaltööspetsialist                Evelin Raadik          5400 5812          Kaiu teenuskeskuses T ja N

lastekaitse peaspetsialist         Sven Murula           524 0423             Rapla vallamajas T ja N

lastekaitsespetsialist                Sirje Praks               5345 6452          Rapla vallamajas T ja N

lastekaitsespetsialist                Piret Jaakberg        504 8563             Rapla vallamajas T ja N

sotsiaaltööspetsialist                Tulika Geimonen   5699 5463             Juuru teenuskeskuses T ja N

juhtumikorraldaja                      Katrin Nugis           5399 8482          Rapla vallamajas T ja N