« Tagasi

Rapla valla juhised haridusasutustele

Rapla valla juhised haridusasutustele

Kooli-, huvikooli- ja huviringi õpilasele ning tema lapsevanemale

 • Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, PEAB JÄÄMA KOJU ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt.
 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.
 • Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud lähikontaktsed kaheks nädalaks distantsõppele. Kaaluda tuleb kogu klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalikkust. Ülejäänud õppijad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
 • Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.
 • Haridusasutusel on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele. Hea tava on see, et lapsevanem annab klassijuhatajale välisreisidest teada.
 • Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle lähikondsete hulgas on neid, kes on viimase 14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist või kes on kokku puutunud COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimesega.
 • Koroonatesti tegemine isolatsioonikohustuse lühendamiseks on mõeldud tööle naasmise kiirendamiseks ning ei laiene õppijatele. Piiril testimise mõte on hädavajaliku töörände võimaldamine. Ehk siis see võimalus on näiteks töö tõttu reisivatel õpetajatel ja õppejõududel. Lastel ja õppijatel, kes on tulnud kõrge nakkusriskiga riikidest tuleb siiski jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.
 • Kui laps haigestub päeva jooksul, siis annab klassijuhataja (või muu kooli töötaja) sellest lapsevanemale teada. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Haigestunule antakse kirurgiline mask, oluline on jälgida, et mask paigaldatakse õigesti. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • Koolidele on antud juhised korraldada võimalikult kaua kontaktõpet 1.-6. klassi ja tuge vajavate õpilastele. Sellel kooliaastal tuleb olla väga teadlik sellest, et õppekorraldus võib üle öö muutuda. Kasutame distantsõppepäevi ja muid sarnaseid lahendusi.
 • Haridusasutustel on tungivalt soovitatav korraldada õppetöö jm tegevus selliselt, et vähendada kontakte inimeste vahel. Selleks võib kasutada õppekabinettide süsteemi asemel koduklasse, kaaluda rohkem õuesõppe ja vajadusel osaliselt distantsõppe läbiviimist (päevade kaupa, osades ainetes vmt). Vanemate klasside õpilastele võib näiteks planeerida kord nädalas õppetöö e-õppena.
 • Väga oluline on pesta käsi, vältida kätlemist, embamist ja muid selliseid tegevusi. Igal võimalusel palume lastel vahetunde veeta õues.
 • Riskigruppidesse kuuluvatel õpilastel ja õpetajatel on soovitatav pöörata eritähelepanu ennetusmeetmetele, sh isikukaitsevahendite kasutamisele.
 • Noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse asutustes viiruse leviku tõkestamiseks lähtutakse samadest põhimõtetest nagu haridusasutuste puhul ning asutuste täielik sulgemine jääb viimaseks abinõuks. Esmased abinõud on hügieenireeglite järgimine ja hajutamine. Vajadusel korraldatakse töö ümber eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid.
 • Juhul, kui noorsootöö asutuste ruumid otsustatakse sulgeda, on oluline jätkata noorsootöö tegevustega, kasutades selleks nutika noorsootöö võimalusi.
 • Me lähtume põhimõttest: Parem karta, kui kahetseda.
 • Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111. Koolides toetavad lapsi õpetajad, tugispetsialistid või klassijuhtajad.

Lasteaia ja lastehoiu lapsele ning tema lapsevanemale

 • Lasteaedades ja lastehoidudes on meie eesmärgiks hoida asutused avatuna nii kaua kui võimalik.
 • Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
 • Lasteasutuse õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid lasteasutusse mitte lubada.
 • Piirata tuleb hoonesse sisenevate inimeste hulka. Ka rühmad ei tohiks omavahel kokku puutuda.
 • Kui laps haigestub päeva jooksul, teatab õpetaja sellest viivitamatult lapsevanemale ja vanem tuleb lapsele järele.
 • Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu vanem või seaduslik esindaja teavitaks lasteaeda või lastehoidu, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle rühma vanemaid.
 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • Kui rühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud rühmakaaslased kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt:  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele. Hea tava on see, et lapsevanem annab rühma õpetajale välisreisidest teada.